Veteranen

Sinds 2014 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. Dat is geregeld in de Veteranenwet. Veteranen hebben met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland. Voor een deel van hen is dat niet zonder consequenties gebleven. De Veteranenombudsman vindt dat deze veteranen de bijzondere zorg en aandacht moeten krijgen die ze verdienen.

De Veteranenombudsman is onafhankelijk. Hij behandelt klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Verder adviseert de veteranenombudsman regering en parlement en tot slot monitort hij de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.

folder

 

Brochure

Deze brochure bevat algemene informatie over het indienen van een klacht bij de Veteranenombudsman. Daarnaast vindt u in deze brochure een klachtenformulier. Deze kunt u invullen en opsturen als u een klacht heeft over een (overheids)instantie.

Download  brochure

 

Onderwerpen: 

Rapporten

Onderzoek 17 november 2017

Verkenning van de positie van ex-partners van veteranen

De Veteranenombudsman ontving klachten van ex-partners die stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor de rol die zij hebben gespeeld. Ex-partners kunnen geen beroep doen op de Veteranenwet omdat zij daarin niet worden aangemerkt als "rel…
Lees meer

Meer rapporten

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht 8 maart 2018

Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek defensiepersoneel

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de re-integratie van zieke medewerkers van Defensie. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding tijdens…
Lees meer
Nieuwsbericht 20 november 2017

Herkent en behandelt Defensie integriteitsklachten voldoende?

De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In decem…
Lees meer
Nieuwsbericht 17 november 2017

Zorg voor ex-partners veteranen

Ex-partners van veteranen kunnen zich in de steek gelaten voelen door Defensie. De Veteranenombudsman ontving klachten van ex-partners die stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor de rol die zij hebben gespeeld. Ex-partners kunnen geen…
Lees meer
Nieuwsbericht 25 april 2017

Veteranenombudsman verkent positie ex-partners veteranen

De Veteranenombudsman Reinier van Zutphen wil meer inzicht krijgen in de problemen waar ex-partners van veteranen tegenaan lopen. Hij ontvangt regelmatig signalen van ex-partners van veteranen die door hun uitzending fysiek of psychisch letsel hebben opgel…
Lees meer
Nieuwsbericht 15 december 2016

Defensie gaat klachtbehandeling veteranen verbeteren

Het Ministerie van Defensie heeft klachten van veteranen niet goed afgehandeld. Veteranen moesten te lang wachten op een reactie op hun klacht, hun klachten werden vaak niet herkend als klacht en de klachten werden niet goed geregistreerd. Dat concludeert…
Lees meer
Nieuwsbericht 3 november 2015

Veteranenombudsman gaat het land in

De Veteranenombudsman Reinier van Zutphen gaat met zijn medewerkers naar de veteranen toe. Het komende jaar maakt hij een ronde langs veteranen-ontmoetingscentra in het land. Vandaag sprak hij met zo'n 15 veteranen bij het ontmoetingscentrum 'de Veldpost'…
Lees meer

Meer nieuwsberichten

Nieuwsbericht 26 juni 2015

Veteranenombudsman bestaat 1 jaar

Sinds 28 juni vorig jaar, is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt va…
Lees meer
Nieuwsbericht 15 mei 2014

Veteraan onnodig lang in onzekerheid

Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom (ptss). Na zijn ee…
Lees meer

Columns

Column 24 juni 2017

Onze veteranen verdienen erkenning!

Veel veteranen gaan wel eens langs bij een veteraneninloophuis. Voor een kop koffie en een praatje, voor een gesprek met lotgenoten. Maar ook voor dagbesteding of hulpvragen. In Nederland zijn er 21 van die inloophuizen.
Lees meer
Column 20 mei 2017

Veteranenombudsman als breekijzer

Korporaal Pieter Slager is in 1951 op VN-missie in Korea. Pieter maakt meerdere gevechten aan de frontlinie mee. Dan is er opnieuw een vuurgevecht. Als dat maar goed gaat…
Lees meer
Column 17 december 2016

Neem klachten van veteranen serieus!

Mevrouw Gerritsen* is weduwe van een verzetsmilitair. Haar overleden man Harrie* vocht in de Tweede Wereldoorlog. Als er iets verandert in het pensioen voor nabestaanden van verzetsmilitairen, schrijft ze namens meerdere lotgenoten een brief aan Defensie.…
Lees meer
Column 3 september 2016

Indië-veteraan raakt tussen wal en schip

Vandaag vindt bij het Nationale Indië-Monument in Roermond de jaarlijkse herdenking plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands Indië en Nieuw Guinea zijn gesneuveld. In deze gebieden zijn ruim 180.000 Nederlandse militairen…
Lees meer
Column 23 juli 2016

Strak in het pak

Sinds jongs af aan is het al de droom van Geert Jansen* om bij het Korps Mariniers te gaan. Hij is dan ook erg blij als dat lukt. Na zijn opleiding wordt hij in 2006 uitgezonden naar Afghanistan. Helaas leidt deze uitzending én een verstoorde relatie met z…
Lees meer
Column 25 juni 2016

Het is Veteranendag

Een dag waarop we onze meer dan 117.000 veteranen danken voor hun inzet voor ons land. Ik doe dit in mijn rol als Veteranenombudsman tijdens het defilé op het Malieveld in Den Haag. Daar komen oudere en jongere veteranen samen. Mensen die gediend hebben ti…
Lees meer

Meer columns

Column 27 februari 2016

Na 15 jaar m'n medailles terug

Kees Plugge* was korporaal 1 bij de Koninklijke Landmacht. In 2001 wordt hij enkele maanden uitgezonden naar Bosnië. Helaas moet hij door ziekte eerder terug na…
Lees meer
Column 6 februari 2016

Veteranen wachten op Defensie

Mevrouw Van Dooren* is de weduwe van een verzetsmilitair. Zij ontvangt hierdoor een nabestaandenpensioen van het Ministerie van Defensie. Begin 2014 schrijft ze…
Lees meer
Column 12 september 2015

Bermbom

De drie Nederlandse militairen, Michael*, Charif* en Wouter* zijn uitgezonden naar Afghanistan. In de Afghaanse provincie Uruzgan rijden ze in december 2009 met…
Lees meer
Column 6 september 2014

Noodkreet van een veteraan

Mark* en Cees* zijn partners. Mark is een veteraan met een post traumatische stressstoornis (PTSS). Zijn partner Cees is ernstig ziek en heeft dure medicatie no…
Lees meer
Column 28 juni 2013

Erkenning voor veteranen

Vandaag is het veteranendag. Oude en jonge medewerkers van defensie worden bedankt voor hun inzet voor het land. Er is bijvoorbeeld een defilé en een feest op h…
Lees meer

Veelgestelde vragen

Vraag

Is de Veteranenombudsman er ook voor klachten over niet-overheid?

Ja. De Veteranenombudsman behandelt ook klachten die gaan over organisaties die geen overheid zijn. De Nationale ombudsman is ook Veteranenombudsman. De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over de overheid. Maar de Veteranenombudsman behandelt klachten over alle organisaties die een taak uitvoeren voor veteranen. Ook als het geen overheidsorganisaties zijn.
Lees meer

Meer veelgestelde vragen

Informatie speciaal voor