2015/143 Openbaar lichaam Bonaire reageert te traag

Rapport

> This report is also available in English
> E raport aki ta disponibel na Papiamentu


De ombudsman selecteerde vijf zaken voor zijn onderzoek. De kwesties gaan onder meer over het in erfpacht geven van grond aan een ander dan de eigenaar, grondruil met OLB en het verlenen van een duikvergunning. Omdat een interventie vruchteloos bleek, heeft de ombudsman herhaaldelijk herinneringen gestuurd. Maar ook hij bleef in afwachting van een reactie. Met dit onderzoek wilde de ombudsman meer aandacht voor goede dienstverlening bewerkstellingen, duidelijkheid krijgen over de manier waarop OLB is omgegaan met de vijf klachten en welke (structurele) oplossingen er nodig zijn.

De Nationale ombudsman toetst het handelen van de overheid aan behoorlijkheidsvereisten. De context waarbinnen de overheid werkt, kan het voldoen aan deze vereisten moeilijk maken. De ombudsman plaatst dit rapport in een terugblik op de afgelopen drie jaar dat hij bevoegd was om klachten over OLB te behandelen. Met dit eerste rapport verheldert hij wat burgers redelijkerwijs van het OLB mochten verwachten.

Instantie: openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

In dit rapport beoordeelt de ombudsman vijf klachten over het openbaar lichaam Bonaire. De kwesties gaan onder meer over het het in erfpacht geven van grond aan een ander dan de eigenaar, grondruil met OLB en het verlenen van een duikvergunning. De ombudsman beoordeelt of het OLB de zaken voortvarend heeft afgehandeld en in hoeverre het OLB de betrokken burgers heeft geïnformeerd over de voortgang.

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2015/143