Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb-trekkingsrechten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een mevrouw die iemand sokken aantrekt

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, verlegt de focus van zijn onderzoek naar de pgb-trekkingsrechten naar de toekomst. Inmiddels staat niet meer ter discussie of de invoering van het trekkingsrecht met problemen gepaard is gegaan. 'Iedereen is zich hier nu wel van bewust', aldus Van Zutphen. Hij schrijft in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS): 'De relevante vraag, voor mij als Nationale ombudsman, is op dit moment dan ook hoe er bij een volgende vergelijkbare operatie voor gezorgd kan worden dat er voldoende oog is voor de belangen van de betrokken burgers.' Al eerder heeft de Nationale ombudsman gezien dat er bij dergelijke grote operaties de belangen van burgers uit het oog zijn verloren.

  De Nationale ombudsman wil aanbevelingen voor de overheid formuleren wat burgers in redelijkheid mogen verwachten van de overheid bij de voorbereiding en invoering van een dergelijke grote stelselwijziging. Het gaat hierbij ook om oplossingsgericht reageren als burgers problemen ervaren. Van Zutphen: 'Ik kijk natuurlijk met extra aandacht naar de manier waarop mensen die contact met mijn bureau hebben opgenomen, door de SVB zijn geholpen.'

  Voortgang onderzoek

  Inmiddels heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met instanties die bij (de invoering van de) pgb-trekkingsrechten betrokken zijn. Daarnaast is uit het politieke debat en het recentelijk verschenen verantwoordingsonderzoek 2014 van de Algemene Rekenkamer zicht gekomen op het verloop van de invoering van het trekkingsrecht. Binnenkort bespreekt de ombudsman de bevindingen van zijn onderzoek in een ronde tafelgesprek met relevante partijen waaronder het ministerie van VWS en de SVB. De centrale vraag in dit gesprek zal zijn 'als we de invoering over zouden kunnen doen, wat zouden we dan anders doen?’

  Achtergrond

  Sinds eind december 2014 ontvangt de Nationale ombudsman klachten en signalen van verontruste burgers over de SVB, de instantie die het trekkingsrecht uitvoert. Naast veel klachten over het uitblijven van uitbetalingen wordt geklaagd over de slechte bereikbaarheid, over onvoldoende kennis bij de medewerkers en over problemen met uploaden van declaraties. Ook ontvangt hij klachten van zorgverleners bij wie de betaling uitblijft. Zijn interventies voor individuele burgers hebben niet geleid tot structurele verbetering. Dit gaf de ombudsman aanleiding om op 20 februari 2015 een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat kwetsbare burgers slachtoffer zijn geworden van de manier waarop het pgb-trekkingsrecht is ingevoerd.

  Bijlagen
  Brief aan staatssecretaris VWS en Raad van Bestuur SVB (26 mei 2015).pdf (pdf, 318.39 KB)