"En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt"

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een Nederlands paspoort

  In maart van dit jaar deed de Nationale ombudsman een oproep om gevallen te melden van mensen die hun Nederlanderschap tegen hun wil zijn kwijtgeraakt. Op deze oproep kwamen 500 reacties. Aanleiding voor de oproep was een klacht van een echtpaar dat zonder dat zij het wisten hun Nederlanderschap waren kwijtgeraakt, omdat zij de nationaliteit van een ander land hadden aangenomen. Hun klacht was dat de Nederlandse overheid onvoldoende informatie hierover verstrekt.

  De ombudsman deed de oproep om duidelijk te krijgen of dit probleem vaker voorkomt. Het aantal reacties was voor de ombudsman aanleiding om een onderzoek te starten. Daarnaast ontving de ombudsman ook reacties van belangenorganisaties en advocaten die het probleem kennen uit de praktijk.

  Voortgang onderzoek

  De onderzoekers zijn op dit moment alle reacties aan het analyseren. Zij bekijken wie getroffen zijn en hoe het is gekomen. Verder wordt de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken op de opening van het onderzoek op 19 juni bestudeerd en zullen gesprekken worden gevoerd met ervaringsdeskundigen. De verwachting is dat het rapport met aanbevelingen eind van de zomer gereed is. Het meldpunt is inmiddels gesloten.