2018/080 Verlies Nederlandse nationaliteit

Rapport

Verzoeker en zijn vader zijn Nederlanders die in Libanon wonen. Op een gegeven moment besluiten zij om de Libanese nationaliteit aan te nemen. Voorafgaande aan de naturalisatie informeert verzoekers vader bij de Nederlandse ambassade naar de gevolgen hiervan voor de Nederlandse nationaliteit. Vervolgens nemen verzoeker en zijn vader de Libanese nationaliteit aan. Enige tijd daarna vraagt verzoeker een nieuw Nederlands paspoort aan bij de Nederlandse ambassade in Beiroet. Tot zijn verbazing krijgt hij dan te horen dat hij geen Nederlands paspoort zal verkrijgen omdat hij geen Nederlander meer is.

Wat is de klacht?

Verzoeker klaagt erover dat een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn vader onjuist heeft geïnformeerd over de consequenties van het aannemen van de Libanese nationaliteit.

Onderzoek

De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht en bekijkt beide kanten van het verhaal en stelt nadere vragen aan de minister. Na uitgebreid onderzoek komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat er dit geval meer waarde gehecht moet worden aan uitgebreide verklaring van de deskundige ambassademedewerkster dan aan de indirecte niet geverifieerde verklaring van verzoekers vader.

Oordeel

De Nationale ombudsman komt tot het oordeel dat het niet aannemelijk is dat de medewerkster onjuiste informatie aan verzoekers vader heeft verstrekt en daarmee het vereiste van goede informatieverstrekking heeft geschonden.

De onderzochte gedraging is behoorlijk.

Instantie: Nederlandse ambassade in Beiroet

Klacht:

verzoekers vader onjuist geïnformeerd over de consequenties van het aannemen van de Libanese nationaliteit

Oordeel:

Niet gegrond