2015/096 Veiligheid voorop - de rol van de politie bij omgangsregelingen

Onderzoek

Als mensen scheiden, spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen. Als er problemen ontstaan rond die regelingen, bijvoorbeeld als een van beide ouders de regeling niet nakomt, dan wordt nogal eens de politie ingeschakeld.
De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen onderzocht wat de rol van de politie zou moeten zijn. Mogen ze een kind fysiek weghalen bij een van de ouders? Blijven ze verre van deze problemen? Wat vinden ouders? Wat vindt de politie?

Infographic