Trekken aan kinderen

Op deze pagina

  Column
  Foto van jongetje met links achter zich zijn vader en rechts achter zich zijn moeder

  Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen. Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt. Ronald* vertelt: 'Net na de scheiding mocht ik mijn kinderen negen maanden niet zien. Nadat er een omgangsregeling was, traineerde mijn ex-vrouw die zodra ze de kans had: als één van de kinderen ziek was, kwam de ander ook niet. Rechtszaken over en weer hielpen niets. Zelfs na een opgelegde dwangsom tot 15.000 euro, verzon ze nog smoesjes.

  Op een gegeven moment had ik rechterlijke uitspraak dat ik de politie mocht inschakelen als ze de kinderen niet bracht. Maar toen ik dat wilde doen, zei de politie: ‘Meneer, we gaan niet aan kinderen lopen trekken.’ Dat bedoelde ik natuurlijk ook niet! Wat ik wilde, was dat de politie mijn ex zou wijzen op haar gedrag en op het feit dat ze strafbaar was omdat ze de omgangsregeling niet nakwam. Ik weet zeker dat dat zou hebben geholpen. Maar ze diende een klacht in nadat de jeugdagent telefonisch contact met haar opgenomen had: dat de politie aan de deur was geweest en dat dat traumatiserend voor de kinderen was.

  Inmiddels heb ik mijn kinderen al twee jaar niet gezien. Achttien keer heb ik tot nu toe aangifte gedaan van onttrekken ouderlijk gezag. De politierechter nam het gelukkig heel serieus en heeft mijn ex drie maanden gevangenisstraf opgelegd. Maar toen ze in hoger beroep ging, was dat weer van de baan.

  De politie rolt het balletje heel vaak door en verwijst naar andere organisaties: je moet bij jeugdzorg zijn, ga maar naar je advocaat. Ik ga er echt aan kapot…”

  Ouders die contact opnemen met mij of met de Kinderombudsman over dit soort kwesties, zijn nogal eens boos of teleurgesteld over de politie. De Kinderombudsman en ik hebben dit onderzocht en wij vinden dat als de veiligheid niet in het geding is, er slechts een beperkte rol is voor de politie. Toch optreden kan traumatiserend zijn voor kinderen en kan bijdragen aan verdere escalatie tussen ouders. Als de rechter heeft beslist dat de politie ingezet mag worden om de omgang af te dwingen, dan moet de politie, naar het oordeel van de ombudsmannen, nog steeds zelf een afweging maken of politie-inzet noodzakelijk is. Het belang van het kind staat dan centraal.

  * Gefingeerde naam