Nationale ombudsman en Kinderombudsman reageren op wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Gehandicapt meisje met verzorger

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben met belangstelling kennis genomen van het concept van de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bood dit concept samen met de minister voor Rechtsbescherming op 7 juli jl. ter consultatie aan.

  Jeugdzorgklachten staan al jarenlang hoog in de lijst met onderwerpen waarover de ombudsmannen het meeste benaderd worden. In meerdere rapporten stellen zij de systeemknelpunten waar deze klachten door komen aan de orde. Daarom stuurden zij de minister van VWS op 3 september op eigen initiatief een gezamenlijke reactie.

  In de reactie reflecteren de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman op de doelstellingen van het wetsvoorstel, gaan zij in op de klachtenbehandeling over de te vormen Jeugdregio en sluiten zij af met een korte beschouwing op de positionering van de Nederlandse Zorgautoriteit.

  Bijlagen

  Brief No en KOM aan minister De Jonge VWS (pdf, 144.13 kB)