januari

naar boven
7 januari
Nieuwsbericht
Kasbetaling met contant geld

Belastingdienst Caribisch Nederland houdt kassa open

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) neemt een aanbeveling van de Nationale ombudsman over en houdt een kasfunctie open. De Consumentenbond Unkobon diende een klacht bij de Nationale ombudsman in omdat de BCN de kasfunctie op Bonaire helemaal had gesloten. Mensen konden alleen nog…
Lees meer
27 januari
Nieuwsbericht
Benoeming Joyce Sylvester in Tweede Kamer

Joyce Sylvester beëdigd als substituut ombudsman

Vandaag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, Joyce Sylvester beëdigd als substituut ombudsman. Zij was tot eind december 2015 waarnemend burgemeester van Naarden. De substituut ombudsman speelt een belangrijke rol bij behandeling van de 36.000 klachten van burgers over de overheid…
Lees meer

februari

naar boven
10 februari
Nieuwsbericht
Foto van noodopvang: stapelbedden in opvangtent

Verbeter noodopvang vluchtelingen Heumensoord

De Nationale ombudsman doet samen met het College voor de Rechten van de Mens aanbevelingen om het verblijf tot 1 juni 2016 in de noodopvang Heumensoord te verbeteren. De ombudsman en het College concluderen dat het leven in Heumensoord veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee brengt door de…
Lees meer
20 februari
Column
Foto van een man in handboeien

Onnodig geweld

René* is met zijn auto in de avondspits op weg naar huis. Hij rijdt een kruispunt op maar komt daar onverwacht tot stilstand. Er is zojuist een verkeersongeval gebeurd. Politieagenten zijn druk bezig om het verkeer om te leiden. Daar staat René dan, hij wil eigenlijk linksaf slaan maar dat kan…
Lees meer

maart

naar boven
1 maart
Nieuwsbericht
Foto van de gele Amerikaanse schoolbus van de Nationale ombudsman tijdens zijn tour in Utrecht

De Nationale ombudsman komt naar Limburg!

Heeft u een probleem met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente of het UWV? En komt u er niet uit? Kom dan naar de Ombudsbus van de Nationale ombudsman. Van 6 t/m 8 april brengen we een bezoek aan de provincie Limburg. Maak kennis met de ombudsman Met een team…
Lees meer
21 maart
Nieuwsbericht
Het binnenhof in Den Haag, Ridderzaal

Congres over ombudsprofessie op 1 april 2016

In het kader van de viering van de Grondwet wordt ieder jaar een van de Hoge Colleges van Staat in de schijnwerpers gezet. In 2016 is dat de Nationale ombudsman. Op vrijdag 1 april organiseren de Nationale ombudsman, de Gemeente Den Haag en het Montesquieu Instituut een congres. Hoe kunnen de…
Lees meer
23 maart
Nieuwsbericht
man in rolstoel met huishoudelijke hulp

Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo

Burgers krijgen nauwelijks of geen informatie van hun gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Een…
Lees meer
23 maart

april

naar boven
4 april
Nieuwsbericht
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Nationale ombudsman bezoekt Caribisch Nederland

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen bezoekt van maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april met zes medewerkers Caribisch Nederland. Hij komt kennis maken met burgers en bestuurders. Inwoners van Bonaire, Statia en Saba zijn tijdens spreekuren van harte welkom voor informatie over de…
Lees meer
5 april
Nieuwsbericht
Reinier van Zutphen overhandigt rapport aan staatssecretaris Wiebes

Belastingdienst te snel met digitaliseren van blauwe envelop

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. Bij het digitaliseren van het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de toeslaggerechtigden…
Lees meer
5 april
5 april
19 april
Nieuwsbericht
Beschadigd huis in aardgasgebied Groningen

Economische Zaken pakt klacht gaswinning Groningen niet alert op

De minister van Economische Zaken heeft een klacht van een inwoonster van het Groninger aardgasgebied niet alert en weinig communicatief behandeld. De Nationale ombudsman constateert in zijn rapport 'Bestuurlijke spaghetti?' dat de vrouw vijf maanden moest wachten op een formele reactie op haar…
Lees meer
26 april
Nieuwsbericht
videostill: Reinier van Zutphen in televisie uitzending Brandpunt

Brandpunt over noodopvang Heumensoord: een reconstructie

Wat voor een paar weken als noodoplossing was bedacht, werd een verblijf van 7 maanden. Het omstreden tentenkamp voor 3000 vluchtelingen in Heumensoord sluit binnenkort haar deuren. Vele asielzoekers woonden maanden in de opvang zonder bericht over hun procedure. De Nationale Ombudsman oordeelde…
Lees meer
28 april
Nieuwsbericht
Foto van werkbezoek Mark Rutte (foto: Martijn Beekman)

Minister president bezoekt Nationale ombudsman

Vandaag heeft de minister president een werkbezoek gebracht aan de Nationale ombudsman. Hij heeft gesproken met een groot aantal medewerkers over het werkproces van de Nationale ombudsman. Zij hebben toegelicht hoe zij te werk gaan vanaf het moment dat de ombudsman een klacht ontvangt, totdat het…
Lees meer
10 mei
Nieuwsbericht
Foto van een Nederlands paspoort

Overheid informeert onvoldoende over verlies Nederlanderschap

De overheid moet Nederlanders die in het buitenland (gaan) wonen actief en gericht informeren over wanneer zij hun Nederlanderschap verliezen. Dit constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. Voor mensen die al ongewild en ongemerkt hun Nederlanderschap verloren zijn, moet…
Lees meer
11 mei
Nieuwsbericht
infographic

Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in…
Lees meer
11 mei
21 mei

juni

naar boven
16 juni
18 juni
Column
Man pint geld bij pinautomaat

Basisbankrekening

Adila* is het spoor bijster nadat ze diverse pogingen heeft gedaan om haar broer Rasil* te helpen met het openen van een bankrekening . "Alle instanties wijzen naar elkaar en ik hoop eigenlijk dat iemand mij kan vertellen wat we kunnen doen zodat mijn broer zijn huurtoeslag weer kan ontvangen."…
Lees meer
25 juni
Column
Foto van Veteranen tijdens Veteranendag

Het is Veteranendag

Een dag waarop we onze meer dan 117.000 veteranen danken voor hun inzet voor ons land. Ik doe dit in mijn rol als Veteranenombudsman tijdens het defilé op het Malieveld in Den Haag. Daar komen oudere en jongere veteranen samen. Mensen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, Indonesië…
Lees meer

juli

naar boven
2 juli
Column
Vrouw leest brieven

Wie helpt me met mijn vraag?

Door tegenslag in haar leven zit Klaartje* nu in de schulden. Tot die zijn afgelost, logeert ze bij vrienden en familie. Naast de schulden zit ze al jaren in de wanbetalersregeling. Dat komt doordat ze haar zorgpremie niet meer heeft betaald. Het Zorginstituut Nederland (ZiNL)mag daarom een premie…
Lees meer
4 juli
30 juli
Column
vrouw wacht bij deur

Eindeloos wachten

Rosanna* kan niet werken door een lichamelijke beperking. Ze krijgt een uitkering van het UWV. Na een operatie aan haar schouder, bezoekt ze een verzekeringsarts van het UWV. Dit in verband met haar uitkering. De arts onderzoekt haar schouder. Maar volgens Rosanne beweegt hij haar arm veel te ruw…
Lees meer

augustus

naar boven
22 augustus
Nieuwsbericht
Foto van de bezoekers bij de Ombudsbus van de Nationale ombudsman

Nationale ombudsman komt naar Noord-Holland!

Heeft u een probleem met een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst, het CJIB, de gemeente, UWV of DUO? En komt u er niet uit? Kom dan naar de Ombudsbus van de Nationale ombudsman. Van 14 t/m 16 september brengen we een bezoek aan de provincie Noord-Holland. Maak kennis met de ombudsman en…
Lees meer
24 augustus
24 augustus

september

naar boven
9 september
Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Nederlandse ombudsman in Europese Board IOI

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is na een digitale stemming, gekozen in de Europese Board van de International Ombudsman Institute (IOI). Van Zutphen: wat wij doen in Nederland was en is relevant voor onze Europese collega’s, ik wil deze rol voorzetten en uitbouwen. Nagenoeg alle…
Lees meer
27 september
Nieuwsbericht
Vrouw heeft haar handen onder haar hoofd en staart voor zich uit

Wanbetalersregeling zorgverzekering slecht uitgevoerd

De Nationale ombudsman vindt dat de wanbetalersregeling voor zorgverzekeringen slecht wordt uitgevoerd. Burgers krijgen onvoldoende en onjuiste informatie, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt na jaren plotseling geïnd en ze worden op een onvriendelijke manier behandeld…
Lees meer

oktober

naar boven
29 oktober
Column
Man alleen in kamer

Onterecht opgesloten

Arie* is een man met een mening. Hij hoort op televisie een Tweede Kamerlid een uitspraak doen. Arie is het absoluut niet eens met die uitspraak. Hij besluit er zelfs een protestactie over te houden in het Tweede Kamergebouw. De beveiliging van de Tweede Kamer vraagt Arie meerdere malen te…
Lees meer

november

naar boven
1 november
Nieuwsbericht
Infographic: vicieuze cirkel

Nationale ombudsman: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente

Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' over problematiek rond de inschrijvingen in de BRP. Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een…
Lees meer
8 november
Nieuwsbericht
man en vrouw in gesprek op kantoor

Verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland nog niet boven water

Er moet een oplossing komen voor alle burgers die te maken hebben met verdwenen pensioengelden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met de overgang in 2010 van de Nederlandse Antillen naar de…
Lees meer
19 november
Column
Foto van een opsporingsambtenaar

Gewoon buiten en buitengewoon

Joost* koopt een parkeerkaartje. Bij het wegrijden rijdt hij per ongeluk rakelings langs een controlerende parkeerwachter. De parkeerwachter is kwaad en krijgt ruzie met Joost. Joost krijgt later een bekeuring in de brievenbus. Hij maakt bezwaar bij de gemeente en dient een klacht in. Want datum en…
Lees meer

december

naar boven
15 december
Nieuwsbericht
Een groep militairen loopt door een wei

Defensie gaat klachtbehandeling veteranen verbeteren

Het Ministerie van Defensie heeft klachten van veteranen niet goed afgehandeld. Veteranen moesten te lang wachten op een reactie op hun klacht, hun klachten werden vaak niet herkend als klacht en de klachten werden niet goed geregistreerd. Dat concludeert de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen na…
Lees meer
24 december
Column
Moeder troost haar baby

Dakloos met baby

Kalila*is gevlucht uit Syrië en in Nederland terechtgekomen. Samen met haar paar maanden oude baby heeft zij een verblijfsvergunning gekregen. Eindelijk een veilige en warme kerst met een dak boven hun hoofd. Of toch niet? Met de verblijfsvergunning op zak verlaat Kalila met haar baby vrijwillig het…
Lees meer
29 december
Nieuwsbericht
videostill van Reinier van Zutphen

EenVandaag: Het jaar van de ombudsman

We spreken Reinier van Zutphen, nu anderhalf jaar de Nationale Ombudsman. Mensen die klachten hebben over hoe ze behandeld worden door de overheid kunnen bij hem terecht. Wat drijft hem, waar stoort hij zich aan, wat kan hij doen, maar ook: hoe kijkt hij terug op de tijd dat hij de populaire…
Lees meer