Onterecht opgesloten

Op deze pagina

  Column
  Man alleen in kamer

  Arie* is een man met een mening. Hij hoort op televisie een Tweede Kamerlid een uitspraak doen. Arie is het absoluut niet eens met die uitspraak. Hij besluit er zelfs een protestactie over te houden in het Tweede Kamergebouw.

  De beveiliging van de Tweede Kamer vraagt Arie meerdere malen te vertrekken. Arie wil niet vertrekken en maakt een verwarde indruk. Daarna komt de politie en neemt hem mee naar het bureau. Daar levert Arie zijn spullen in en de politie zet hem in een kamer. Al vrij snel komt een medewerker van de GGZ bij Arie langs voor een gesprek. Ze praten over wat er gebeurd is. Zij stelt vast dat Arie geen psychiatrische stoornis heeft. De politie kan Arie weer laten gaan. Dat doet de politie niet. Hij blijft er 4 uur lang.

  Arie wacht op zijn spullen. Zijn medicijnen zitten daar ook bij. Als de spullen er zijn, heeft Arie het idee dat de politie hem niet de tijd geeft ze rustig te pakken. De politie heeft echter het idee dat Arie niet wil vertrekken. Uiteindelijk loopt het erop uit dat Arie door de politie zonder zijn spullen op straat gezet wordt.

  Arie vindt dat de politie hem slecht heeft behandeld. Hij heeft 4 uur op het bureau gezeten zonder eten en drinken. Bovendien stond hij nadien zonder zijn medicijnen weer buiten. Ook vindt hij dat de politie hem sowieso niet had mogen meenemen naar het bureau. Hij klaagt hierover bij de politie. De politie is het met Arie eens dat ze hem beter hadden kunnen behandelen. Maar vinden wel dat ze hem terecht hebben meegenomen uit het Tweede Kamergebouw. Arie is het daar niet mee eens en belt ons. We gaan na wat er gebeurd is.

  Wij concluderen dat de politie Arie inderdaad niet had mogen meenemen naar het bureau. Daar was geen wettelijke basis voor, omdat hij geen gevaar was voor zichzelf of anderen. Als hij dat misschien wel was, had de politie door moeten vragen of Arie hulp nodig had. Kon hij terecht bij familie of vrienden? Als dat niet zo was, wilde hij dan mee naar het bureau voor hulp? Er was dus geen reden om hem op te sluiten. En de politie had Arie meteen moeten laten gaan nadat de GGZ langs was geweest. Daarnaast is de politie inderdaad onvoldoende hulpvaardig geweest. Ze hadden Arie beter moeten verzorgen tijdens zijn verblijf.

  Kortom, Arie is onterecht meegenomen naar het bureau en daar niet goed verzorgd. We vragen de politiechef daarom Arie (deels) financieel tegemoet te komen. De politie is het hier mee eens en zal Arie een financieel gebaar maken.

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column