Het is Veteranendag

Op deze pagina

  Column
  Foto van Veteranen tijdens Veteranendag

  Een dag waarop we onze meer dan 117.000 veteranen danken voor hun inzet voor ons land. Ik doe dit in mijn rol als Veteranenombudsman tijdens het defilé op het Malieveld in Den Haag. Daar komen oudere en jongere veteranen samen. Mensen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, Indonesië, maar ook tijdens vredesmissies. Op dit moment zijn onze militairen actief in Mali en het Midden-Oosten. 

  Veteranen moeten de bijzondere zorg en aandacht krijgen die hen toekomt. Zij hebben immers met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak voor Nederland vervuld. Met veruit de meeste veteranen gaat het uitstekend en zij komen sterker terug van missie. Soms schiet aandacht of zorg echter tekort en valt een veteraan tussen wal en schip. Dan kunnen ze bij mij als Veteranenombudsman terecht.

  Zo kwam Eddy (niet de echte naam) naar ons. Deze jonge veteraan vertelt hoe hij sinds 1998 werkte voor de Koninklijke Landmacht. Maar na missies naar Kosovo en Bosnië meldt hij zich eind 2006 ziek. Op 1 januari 2007 loopt zijn dienstverband af. Hij krijgt zijn loon echter niet doorbetaald. Dit terwijl dit in deze situatie wel moet. Pas als Eddy bezwaar maakt komt dit na een aantal maanden alsnog goed. In de jaren die volgen gaat het niet goed met hem: hij is depressief en heeft zelfmoordgedachten. Daarom vraagt hij in 2009 zelf een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) aan. Defensie wijst die aanvraag af. Eddy's problemen zouden niet komen door zijn militaire dienst. Hij vecht dit aan tot aan de Centrale Raad van Beroep.

  Op het moment dat Eddy ons zijn verhaal doet, dreigt hij dakloos te worden. Financieel zit hij aan de grond. We duiken dieper in Eddy's zaak. We stellen vast dat Defensie tekort geschoten is. De steun die Eddy had mogen verwachten, is uitgebleven. Defensie heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die door hun dienst zorg nodig hebben. Zo moeten ze bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een uitkering. En mensen als Eddy actief begeleiden naar een passende baan binnen of buiten Defensie.

  Ik vind dat Defensie aan die zorgplicht moet voldoen. Ook als op dat moment wordt betwist of de zorg die de veteraan nodig heeft een gevolg is van zijn militaire dienst. Als het nodig is moet de overheid maatwerk verlenen en afwijken van algemeen beleid en voorschriften. Ik heb de minister van Defensie gevraagd in gesprek te gaan met Eddy. Dan kunnen zij bespreken hoe zijn vertrouwen kan worden hersteld.