Ombudsman: openbaar lichaam Bonaire reageert te traag

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van een vrouw aan de telefoon

    De Nationale ombudsman vindt dat openbaar lichaam Bonaire (OLB) tekort is geschoten in de communicatie met burgers. Hij behandelt in het rapport 'En toen bleef het stil…' vijf verschillende klachten. Hij constateert dat er pas na een lange tijd een reactie van het OLB volgde of dat zaken pas na zijn bemoeienis gingen lopen. Ombudsman Van Zutphen: 'Al die tijd bleven de betrokken burgers in het duister tasten over wat zij van het OLB konden en mochten verwachten.'

    De ombudsman selecteerde vijf zaken voor zijn onderzoek. De kwesties gaan onder meer over het in erfpacht geven van grond aan een ander dan de eigenaar, grondruil met OLB en het verlenen van een duikvergunning. Omdat een interventie vruchteloos bleek, heeft de ombudsman herhaaldelijk herinneringen gestuurd. Maar ook hij bleef in afwachting van een reactie. Met dit onderzoek wilde de ombudsman meer aandacht voor goede dienstverlening bewerkstellingen, duidelijkheid krijgen over de manier waarop OLB is omgegaan met de vijf klachten en welke (structurele) oplossingen er nodig zijn.

    De Nationale ombudsman toetst het handelen van de overheid aan behoorlijkheidsvereisten. De context waarbinnen de overheid werkt, kan het voldoen aan deze vereisten moeilijk maken. De ombudsman plaatst dit rapport in een terugblik op de afgelopen drie jaar dat hij bevoegd was om klachten over OLB te behandelen. Met dit eerste rapport verheldert hij wat burgers redelijkerwijs van het OLB mochten verwachten.