Aangifte spoorloos

Column

Mensenhandel. Jaarlijks worden in Nederland duizenden vrouwen op allerlei manieren uitgebuit. Gedwongen werken zij vaak in de prostitutie. Geestelijke en lichamelijke mishandeling komt daarbij vaak voor. Het tekent je leven als je slachtoffer wordt van mensenhandel. Het is daarom een goede zaak dat Justitie en politie bij de aanpak van mensenhandel prioriteit aan deze slachtoffers geeft. Maar in de zaak van Dani* handelde de politie hier niet naar.

Dani loopt de verkeerde man tegen het lijf. Ze wordt door hem seksueel misbruik. Dani doet hiervan aangifte bij het politiebureau van Culemborg. Nog geen twee maanden later dwingt deze man haar in de Amsterdamse prostitutie te gaan werken en mishandelt haar verder. Gelukkig kan ze zeven maanden later aan hem ontsnappen. Van dit zeer ernstige misdrijf doet ze weer direct aangifte. Nu bij de politie Amsterdam-Amstelland. Het opnemen van Dani’s aangifte duurt de hele dag. Als dit is gebeurd, vertelt de politie haar dat ze de aangifte naar het politiebureau van Culemborg zullen sturen om verder te onderzoeken. Dit omdat Culemborg haar eerdere aangifte van het seksueel misbruik al in onderzoek heeft. En de verdachte in die zaak, is dezelfde man als van haar nieuwe aangifte. De politie van Amsterdam-Amstelland stuurt de aangifte per post naar haar collega’s van politiebureau Culemborg.

Een medewerker van politie Culemborg ontvangt de aangifte. Inmiddels is de man waarover Dani aangifte heeft gedaan, op basis van haar eerste aangifte wel al veroordeeld. Omdat die zaak afgesloten is stuurt de medewerker de nieuwe aangifte maar weer terug naar de collega’s van Amsterdam-Amstelland. Hij meent dat de Culemborgse politie weinig in deze nieuwe zaak kan doen. Hij legt de aangifte in een postbak om verstuurd te worden. Maar daar gaat het mis. De aangifte komt nooit aan bij Amsterdam-Amstelland en is ook niet meer terug te vinden bij politiebureau Culemborg.

Dani’s aangifte is spoorloos. Hierover dient ze een klacht in bij mij. Ik laat de politie Culemborg weten dat ik hun handelen in de zaak van Dani bijzonder ernstig vind. Nadat Dani verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, vindt ze de moed om aangifte te doen bij de politie, niet alleen van mishandeling , maar ook gedwongen prostitutie. Maar door het zoekraken zal de man die haar dit alles heeft aangedaan zijn straf ontlopen. Hij is nog steeds niet veroordeeld door de slordigheid van de politie. De medewerker van de politie Culemborg had juist de aangifte van zo’n ernstig strafbaar feit als mensenhandel niet simpelweg mogen versturen via een postbak. Hij had volgens de normale gang van zaken de brief met de aangifte moeten laten registreren als uitgaande post. Dan had nagegaan kunnen worden of de aangifte verzonden was. De Nederlandse politie is het aan burgers verplicht om aangiftes op een zorgvuldige manier af te handelen. Dat is nu niet gebeurd. Ook al zijn er 26 politiekorpsen, het zou goed zijn als de politie voortaan extra alert is op goede samenwerking.

* Om privacyredenen is de naam veranderd