Aangifte

Hebt u een vraag voor de politie over een aangifte? Mag u bijvoorbeeld geen aangifte doen van de politie? Onderneemt de politie geen actie na uw aangifte? Op deze pagina helpen wij u verder. Ook als u een andere vraag hebt over een aangifte.

Mensen staan voor een balie op het politiekantoor

Mijn vraag gaat over

 • De politie is onvriendelijk tegen mij geweest

  Bent u onvriendelijk te woord gestaan door de politie? Dit is erg vervelend, zeker als u hier last van hebt gehad.

  Bent u het niet eens met hoe de politie u heeft behandeld? Dan kunt u hierover bij de politie zelf een klacht indienen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie onderneemt geen actie na mijn aangifte

  Hebt u aangifte gedaan maar hoort u daarna niets meer van de politie? Dat is erg vervelend. Zeker omdat u nu niet weet of er iets met uw aangifte is gedaan.

  De politie is verplicht u informatie te geven over uw aangifte. Als dat niet is gebeurd, dan kunt u hierover bij de politie zelf een klacht indienen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet een afspraak maken om aangifte te kunnen doen

  Als u zelf op het politiebureau aangifte van een misdrijf wilt doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Dat kan vervelend zijn. Bijvoorbeeld als u hierdoor uw aangifte pas op een later moment kunt doen. De politie mag u wel vragen om een afspraak te maken. Bijvoorbeeld als er te weinig politiemensen aanwezig zijn om u goed te kunnen helpen. U moet dan wel snel een afspraak kunnen maken. Vindt u dat het te lang duurt? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de politie.

  Komt u er samen met de politie niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • Ik wil aangifte doen, maar de politie werkt niet mee

  Wilt u aangifte doen, maar wil de politie niet meewerken? Dat is erg vervelend. De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen.

  Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • Mijn aangifte is geseponeerd

  Als u aangifte hebt gedaan, beslist de officier van justitie van het Openbaar Ministerie wat er met uw aangifte gebeurt. Is uw aangifte geseponeerd? Dan heeft de officier van justitie besloten om verder niets meer te doen met uw aangifte.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? Dan kunt hierover een klacht indienen bij het gerechtshof. Als het gerechtshof besluit dat de beslissing van de officier van justitie terecht was, kunt u daar niets meer tegen doen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555