Help Caribische studenten

Op deze pagina

  Column
  Caribische studenten

  Ieder jaar beginnen 1.600 jongerenuit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland enthousiast aan een studie in Nederland. Helaas lopen zij tegen allerlei problemen aan. Veel studenten halen daardoor hun diploma niet. En na hun studie hebben ze vaak een grote studieschuld opgebouwd. Als Nationale ombudsman heb ik onderzoek gedaan waarom dit gebeurt.

  Allerlei problemen

  Anushka (niet de echte naam) kwam twee jaar geleden vanuit Curaçao naar Nederland voor de studie maatschappelijk werk en dienstverlening. In het eerste blok haalde ze geen enkel tentamen. Ze moest alleen thuis studeren en had geen idee hoe ze dat moest aanpakken. Ze vond het moeilijk om contact te leggen met medestudenten. De Nederlandse taal vond ze erg lastig. Want op Curaçao leerde ze wel Nederlands, maar thuis sprak ze vooral Papiaments. Maar als Nederlandse student werd er wel van haar verwacht dat ze de taal goed beheerste. Ook het Nederlands in de brieven van de gemeente vond ze moeilijk. En ze kwam er ook veel te laat achter dat ze als Caribische student is uitgezonderd van de Nederlandse zorgverzekering. Daarom komt ze niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

  Onvoldoende informatie

  Uit mijn onderzoek ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ blijkt dat veel Caribische studenten zoals Anushka vooraf, tijdens en na hun studie in Nederland tegen deze problemen aanlopen. Vaak gaat het thuis, bij de voorbereiding op hun studie in Nederland, al mis. Omdat studenten onvoldoende informatie krijgen weten ze niet goed wat ze kunnen verwachten van hun studie en van de Nederlandse samenleving. Ze voelen zich alleen en hebben hier geen familie of vrienden bij wie ze terechtkunnen. Ze hebben vaak extra begeleiding nodig, maar krijgen die meestal niet.

  Oproep

  Er is te weinig aandacht voor deze problemen van de Caribische studenten. Als Nationale ombudsman roep ik daarom alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden op om er samen voor te zorgen dat Caribische studenten goed voorbereid zijn op hun studie in Nederland. En te waarborgen dat zij tijdens en ook na hun studie goed begeleid worden.

  Anushka had het zwaar tijdens de eerste maanden van haar studie in Nederland. Gelukkig gaat het dankzij hulp van haar leraren en medestudenten, nu goed met haar. Ze hoopt over twee jaar klaar te zijn met haar studie. En met haar diploma een goede baan te vinden. En dat verdienen alle Caribische studenten. Daar blijf ik me als Nationale ombudsman samen met de ombudsmannen van Curaçao en St. Maarten voor inzetten.

  De vrouwen op de foto zijn niet de personen uit de column.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 19 december 2020.