Een vergissing is snel gemaakt

Op deze pagina

  Column
  Jonge vrouw kijkt zorgelijk voor zich uit achter haar bureau

  Lorena (niet de echte naam) droomt van een baan in de zorg. Als klein meisje vond ze de praktijk van de huisarts al een interessante plek. Daar gebeurde van alles. Om die reden volgt ze nu een opleiding tot doktersassistente. Alles gaat goed tot ze een waarschuwing krijgt van DUO. Ze heeft haar lesgeld niet betaald. Lorena snapt dit niet. Ze heeft namelijk net nog een bedrag overgemaakt naar DUO. Wat is er aan de hand?

  Net als alle andere studenten betaalt Lorena lesgeld aan DUO. Hiervoor heeft ze een betalingsregeling met automatische incasso afgesproken. Als DUO het lesgeld wil incasseren, lukt dat niet. Ze sturen Lorena een waarschuwingsbrief. Hierin staat dat als het innen van het lesgeld de volgende keer weer niet lukt, zij het resterende lesgeld in één keer moet betalen.

  Met goede bedoelingen en om te voorkomen dat de tweede keer ook mislukt, maakt Lorena nog een keer zelf het maandelijkse bedrag over naar DUO. 'Nu moet het toch goed gaan' denkt ze, maar helaas. Als DUO het maandelijkse lesgeld wil incasseren, lukt dat weer niet. Ze sturen Lorena een aanmaningsbrief. Ze vragen haar het resterende lesgeld binnen vier weken in één keer te betalen. Doet ze dat niet, neemt DUO maatregelen om dit geld alsnog te innen. Het zweet breekt Lorena uit en zij ziet haar droom al in duigen vallen. Zoveel geld heeft ze helemaal niet. En ze heeft toch zelf geld overgemaakt? Ze wil absoluut niet stoppen met haar opleiding. Wanhopig stuurt ze een bericht naar de Nationale ombudsman.

  Collega Amine (niet de echte naam) ontvangt de noodkreet van Lorena. Omdat de tijd dringt, neemt hij direct contact op met DUO. Hij vraagt DUO of eventuele maatregelen om het lesgeld te innen, stopgezet kunnen worden tot duidelijk is wat er aan de hand is. DUO onderzoekt de zaak. Het geld dat Lorena zelf heeft overgemaakt, is gebruikt om een eerdere schuld af te lossen en niet om het lesgeld te betalen. DUO laat ons weten dat ze dit zullen aanpassen. Het geld zal alsnog worden gebruikt om het lesgeld te betalen. En de betalingsregeling van Lorena zal worden hersteld.

  We moedigen overheidsinstanties aan eerst het gesprek aan te gaan met de burger voordat zij ingrijpende maatregelen nemen. Als DUO contact had opgenomen met Lorena was snel duidelijk geworden waar het mis ging. Bovendien had DUO dan geen aanmaning hoeven sturen en was Lorena de schrik bespaard gebleven. Gelukkig heeft de Nationale ombudsman kunnen bijdragen aan een oplossing en kan Lorena haar studie met een gerust hart voortzetten.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 3 maart jl.