Geen gehoor voor veteraan?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een senior man op een bankje in het park

  Dit weekend staan de jaarlijkse herdenkingen van 4 en 5 mei weer voor de deur. Vandaag houden we om acht uur twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers. En morgen vieren we dat we sinds de bevrijding van ons land in 1945 in vrijheid leven.

  Guus (niet de echte naam) is een van de mensen die zijn leven waagde en streed voor onze vrijheid. Deze 98-jarige Tweede Wereldoorlog veteraan zat in het verzet en liep tijdens een bombardement ernstige gehoorschade op. Guus was daardoor als jonge man al op zijn drieëntwintigste aan beide oren doof. Gelukkig kan hij met de hulp van specialistische gehoorapparaten nog een klein beetje horen. De kosten voor deze apparaten krijgt Guus vergoed.

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een aantal wettelijke regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen uit. In 2014 krijgen deze mensen via een brief te horen dat vergoeding voor bijvoorbeeld hulpmiddelen als gehoorapparaten niet langer mogelijk is. Zij moeten maar aankloppen bij hun zorgverzekering. Guus dus ook. Alleen heeft Guus die brief met uitleg nooit ontvangen! Omdat zijn gehoor in de loop van de jaren steeds slechter wordt, heeft hij regelmatig nieuwe, nog specialistischer apparatuur nodig. Hij is dan ook zeer verbaasd als zijn nieuwe aanvraag wordt afgewezen. Zonder ook maar enige uitleg. Guus vindt letterlijk en figuurlijk geen gehoor.

  We ontvangen een handgeschreven brief, Guus vraagt ons om hulp. Onze medewerker Hans gaat direct voor hem aan de slag en klopt eerst bij de SVB aan. Die stuurt Guus vervolgens een brief met een hele technische uitleg. Maar daar is hij nog steeds niet mee geholpen. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, dat kan Guus helemaal niet zelf opbrengen! Hans laat het er niet bij zitten. Misschien kunnen de kosten als speciale voorziening voor verzetsdeelnemers vergoed worden? Hij neemt contact op met het Algemeen Burgerpensioenfonds (ABP), namens het ministerie van Defensie behandelen zij dit soort verzoeken van veteranen. Na ruggespraak met Defensie komt het ABP dan eindelijk met het verlossende woord, via hen worden de kosten voor de kostbare gehoorapparaten alsnog vergoed! Belangrijk nieuws voor Guus.

  De Veteranenombudsman helpt sinds 2014 veteranen op weg als zij vastlopen bij de overheid. We vieren dit jaar ons vijfjarig jubileum. En we blijven ons voor hen inzetten: veteranen kunnen ons vinden in het land tijdens de Provincietour, bij werkbezoeken aan inloophuizen, via onze website en sinds kort ook via een speciale Facebookpagina. Niet alleen jonge veteranen, maar ook oudere veteranen weten ons te vinden. Wij staan voor hen klaar. Want veteranen moeten de erkenning, zorg en informatie krijgen waar zij recht op hebben!

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 4 mei jl.