Waar blijft mijn antwoord?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vader met dochter

  Bob* is de trotse vader van dochter Lizzy*. Hij en zijn vrouw hebben allebei een baan. Lizzy gaat drie dagen per week naar de kinderopvang. De ouders van Bob zijn allebei gepensioneerd en bieden aan op hun kleindochter te passen. Bob en Nicole hebben nu geen kinderopvangtoeslag meer nodig en zetten deze ruim op tijd stop bij de Belastingdienst/Toeslagen. Na twee maanden valt er een brief op de mat. Ze hebben teveel kinderopvangtoeslag ontvangen en moeten een deel terugbetalen. Bob en Nicole snappen er niks van.

  Bob zoekt alle loonstrookjes en andere papieren bij elkaar en maakt een berekening van de kinderopvangtoeslag waar hij de afgelopen vijf jaar recht op had volgens de Belastingdienst. Ook maakt hij een overzicht van de bedragen die hij daadwerkelijk heeft ontvangen voor de kinderopvangtoeslag . Bob ontdekt dat het bedrag dat hij moet terugbetalen niet klopt. Hij schrijft een brief aan de Belastingdienst waarin hij bezwaar maakt tegen de terugvordering. Ook vraagt hij om uitstel van betaling zolang zijn bezwaar in behandeling is.

  Weken gaan voorbij maar Bob hoort niks van de Belastingdienst. Hij belt zelf en vraagt om teruggebeld te worden maar dit gebeurt ook niet. Wel ontvangt hij een aanmaning en zelfs een dwangbevel voor het bedrag dat hij terug moet betalen. Bob is niet voor een gat te vangen en stuurt de Belastingdienst een officiële brief waarin hij vraagt of de Belastingdienst alsnog binnen twee weken een beslissing wil nemen op zijn bezwaar. Nog steeds krijgt Bob geen reactie. Nu weet hij het niet meer. Hij besluit de Nationale ombudsman in te schakelen voor hulp.

  Collega Eva gaat aan de slag en neemt direct contact op met haar contactpersoon bij de Belastingdienst. Eva vraagt hem de klacht van Bob met spoed te behandelen en of de Belastingdienst antwoord wil geven op het bezwaar van Bob. Het antwoord komt nu gelukkig een stuk sneller. Wat blijkt? Het bezwaarschrift van Bob is zoekgeraakt. Daarom kreeg Bob geen reactie op zijn bezwaar maar wel een aanmaning en een dwangbevel. De klachtbehandelaar van de Belastingdienst belt met Bob. Hij geeft hem uitleg over alle bedragen en biedt hem zijn welgemeende excuses aan voor de gang van zaken. Het bezwaarschrift van Bob wordt nu alsnog behandeld, zodat hij snel duidelijkheid krijgt.

  Wanneer u bezwaar maakt tegen een beslissing van een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst en het lang duurt voor u een reactie krijgt, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800 33 55 555. Wij kijken samen wat we in uw geval kunnen doen.

  *Gefingeerde namen