Voor wat hoort wat

Op deze pagina

  Column
  Man kijkt op zijn mobiel

  Hamza* vraagt bij de Belastingdienst Toeslagen (hierna Toeslagen) huurtoeslag aan over het voorgaande jaar. Al vrij snel krijgt hij een voorschot uitbetaald. Fijn! Alles geregeld en Hamza is een tevreden mens. Totdat hij van Toeslagen hoort dat hij alles terug moet betalen. Hij snapt er niks van.  

  Toeslagen laat Hamza weten dat hij de huurtoeslag verkeerd heeft aangevraagd. Hij heeft een formulier van dit jaar gebruikt in plaats van een formulier van vorig jaar. En hij is twaalf dagen te laat voor het aanvragen van huurtoeslag over het voorgaande jaar. Toeslagen dacht daarom dat het om huurtoeslag over dit jaar ging. Om die reden heeft hij geen recht op het voorschot en moet hij het terugbetalen. Hamza is het hier niet mee eens en dus dient hij een bezwaar in tegen de beslissing van Toeslagen.

  Tijdens de behandeling van zijn bezwaar hoeft hij nog niks terug te betalen. Toeslagen vertelt Hamza tot twee keer toe dat ze langer de tijd nodig hebben om zijn bezwaar te behandelen. Tien maanden later krijgt Hamza de beslissing van Toeslagen. Zijn bezwaar is afgewezen.

  Hamza is diep teleurgesteld. Hij vraagt zich af wat hij nu nog kan doen. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van Toeslagen. Dat doet hij via de rechtbank. De rechter beslist dat het beroep ongegrond is. Hamza was te laat en heeft een fout gemaakt door het verkeerde formulier te gebruiken. Het voorschot op de huurtoeslag dat hij kreeg was dus niet terecht. De rechter vindt wel dat Toeslagen een betalingsregeling moet treffen met Hamza.

  Toeslagen stelt Hamza daarom een betalingsregeling voor. Hier is hij niet blij mee. Hij moet in vijf maanden een fors bedrag terugbetalen. Zoveel geld kan hij helemaal niet missen elke maand. Hamza vindt de gang van zaken niet eerlijk. Toeslagen mocht de behandeling van zijn bezwaar twee keer uitstellen maar nu willen ze hem niet tegemoet komen door een goede betalingsregeling af te spreken.

  Hij belt met de Nationale ombudsman en krijgt medewerker Eva aan de lijn. Hamza vertelt haar over zijn klacht. Eva neemt contact op met de Belastingdienst Toeslagen. Ze vraagt hen om te kijken of ze Hamza toch tegemoet kunnen komen. Dat lukt gelukkig. Ze verlengen de betalingsregeling naar twaalf maanden. Hamza is blij. Dit geeft hem weer wat lucht. Wij vinden dat de overheid bereid moet zijn om in sommige gevallen af te wijken van de algemene regels als dat nodig is om ongewenste gevolgen te voorkomen. We zijn dan ook blij met de geboden oplossing door de Belastingdienst Toeslagen.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 10 november jl.