Samen komen we er wel

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man in een ziekenhuisbed

  De ernstige zieke Richard* verblijft in een speciale kliniek waar hij behandeld wordt. Hiervoor betaalt hij een maandelijkse bijdrage aan het CAK. Richard heeft een betalingsregeling getroffen maar die loopt bijna af. Om die reden ontvangt hij een brief van het CAK. Hierin staat dat hij binnen twee weken enkele duizenden euro's moet terugbetalen. Die heeft Richard helemaal niet. Hoe moet dat nou?

  Richard was tot voor kort getrouwd met Sanne* en samen hebben zij nog een koophuis. Hier woont Sanne met hun twee kinderen. Sanne beheert tot de verkoop van het huis nog de financiën voor Richard. De scheiding zorgt voor een onverwachte stijging van het maandbedrag dat Richard aan het CAK moet betalen. Richard moet ook nog de vaste lasten voor het huis betalen. Zoveel inkomen heeft hij niet. Met veel moeite kunnen Richard en Sanne een betalingsregeling treffen met het CAK. Er wordt een maandbedrag afgesproken tot het huis verkocht is.

  Dan krijgt ook Sanne gezondheidsproblemen. Hierdoor moet zij het huis uit de verkoop halen. Zowel Sanne als Richard krijgen brieven van het CAK waarin staat dat betalingsregeling stopt. Richard krijgt zelfs een brief waarin staat dat hij binnen twee weken enkele duizenden euro's moet terugbetalen.  Sanne dient bezwaar en vraagt het CAK om een nieuwe regeling. Ze laat ook weten dat haar zoon het huis volgend jaar wil kopen. Zij hoort van het CAK dat zij binnen een aantal weken contact opnemen om de stand van zaken te bespreken en nieuwe afspraken te maken.

  Onverwacht komen er toch weer brieven binnen. Zo laat de SVB Richard weten dat het CAK zijn eigen bijdrage gaat inhouden van zijn pensioen. Sanne belt het CAK over deze beslaglegging en hoort alleen maar tegenstrijdige berichten. Ze voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. Dan belt ze de Nationale ombudsman.

  Medewerker Annelies neemt contact op met het CAK over de klacht van Sanne. Het CAK bestudeert de ingewikkelde situatie van Sanne en Richard. Ze besluiten bij wijze van uitzondering op huisbezoek te gaan bij Sanne. Ze voeren een goed gesprek over de ingewikkelde situatie en maken nieuwe afspraken.

  Sanne vertelt ons erg tevreden te zijn dat er eindelijk naar haar geluisterd wordt. Het CAK gaat de situatie van Sanne en Richard als voorbeeld gebruiken om van te leren. Ik ben blij met deze uitkomst. Deze zaak laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat de overheid goed luistert en maatwerk moet kunnen leveren op het moment dat de situatie daarom vraagt.

  * gefingeerde namen
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 1 juni jl.