Eigen bijdrage Raad voor de Rechtsbijstand

Geld of je klacht intrekken

Op deze pagina

  Column
  Jonge ouder man met zijn dochtertje in de speeltuin. Dochtertje zit op wipwap.

  Patrick is gescheiden. Patrick en zijn ex Anita (niet de echte naam) waren het bij de scheiding over veel zaken niet eens. Ze hebben een lang juridisch conflict gehad. Patrick en Anita hebben allebei de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) om hulp gevraagd. Deze organisatie kan je helpen als je rechtsbijstand nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een scheiding. Je kan dan recht hebben op een vergoeding voor bijvoorbeeld een advocaat. Je betaalt dan nog steeds wel een deel zelf. Dat heet de eigen bijdrage. Dit bedrag is onder andere afhankelijk van je situatie thuis. Of je alleen woont of als er bijvoorbeeld kinderen bij je wonen.

  Verlaging eigen bijdrage

  De RvR ziet Patrick als alleenwonend terwijl hij ook voor de kinderen zorgt. Dit heeft invloed op het bedrag dat hij als eigen bijdrage moet betalen. Patrick wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst waar hij zijn verhaal kan vertellen. Daar is besloten dat zijn bijdrage inderdaad wordt verlaagd. Omdat hij ook wordt erkend als ouder. Dan is je eigen bijdrage lager.

  Openstaande schuld

  Voor Patrick is het nog niet klaar. Er staat ook nog een schuld open. Patrick vindt nog steeds dat hij veel te veel moet betalen. Hij heeft hierover veel contact met de RvR. Hij dient ook een klacht in. De RvR biedt aan om nog een gedeelte te verlagen als Patrick zijn klacht intrekt. Dit vindt Patrick oneerlijk. Hij wil zijn klacht niet intrekken. En hij vindt de aangeboden verlaging niet hoog genoeg. De klacht van Patrick wordt behandeld. Maar het bedrag wordt niet van zijn schuld afgehaald.

  Oplossing

  Het zit Patrick niet lekker dat de RvR hem vroeg zijn klacht in te trekken als hij de verlaging wilde. Daarom mailt hij de Nationale ombudsman met een klacht over de RvR. Onze medewerker Myrthe belt Fatima (niet de echte naam), van de afdeling Kwaliteit van de RvR. Zij heeft nog niet eerder te maken gehad met de Nationale ombudsman. Daarom hebben Myrthe en Fatima eerst gesproken over de manier van werken door de Nationale ombudsman. Fatima waardeert dit. Fatima kijkt nog eens goed naar de situatie en de schuld van Patrick. Zij stelt vast dat de schulden moeten worden kwijtgescholden. Fatima belt met Patrick en zij spreken af dat zijn schulden nu op nul staan. En ook de gemaakte kosten voor de deurwaarder hoeft hij niet te betalen. Patrick heeft gebeld met Myrthe om te vertellen dat hij blij is dat er eindelijk een oplossing is voor zijn situatie.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 29 januari 2022.