Een helpende hand in nood

Op deze pagina

  Column
  Man zit buiten

  De familie van Jesse* pacht al heel lang grond van het hoogheemraadschap. Jesse is er geboren en getogen. Maar de laatste jaren merkt hij dat het hoogheemraadschap de pachtovereenkomst liever wil stopzetten. Jesse begrijpt daar helemaal niets van. Aan zijn moeder had het hoogheemraadschap nota bene mondeling toegezegd dat hij tot zijn dood op de grond mag blijven wonen. Tegen een aanbod om het contract nog eenmalig met vijf jaar te verlengen zegt Jesse dan ook nee.

  Maar dan krijgt hij opeens een brief van de advocaat van het hoogheemraadschap, Jesse moet op korte termijn vertrekken! Hij weet niet wat hij hoort en schrikt erg van deze plotselinge harde opstelling. Wat moet hij nu doen? Jesse is wanhopig, hij heeft ook maar een paar dagen om te reageren op de brief van de advocaat. Hij neemt contact met ons op en krijgt onze medewerker Carolien aan de lijn. Tijdens het gesprek wordt al snel duidelijk dat Jesse helemaal geen conflict wil. Hij wil gewoon nog een tijd in zijn huis blijven wonen! Carolien belt met het hoogheemraadschap. Van hen begrijpt ze dat het hoogheemraadschap zijn uiterste best heeft gedaan om Jesse te helpen en tegemoet te komen. Toch levert de hele situatie Jesse nu erg veel stress op. En hij wil graag wat extra tijd om zijn zaken goed te kunnen regelen.

  Eigenlijk geen taak van de ombudsman

  In principe gaan we ervan uit dat een burger zelf contact op kan en moet nemen met een overheidsinstantie. Jesse vertelt Carolien dat hij veel moeite heeft met lezen en schrijven. Daardoor is het lastig voor hem om zijn verzoek in een brief op te schrijven. Een typisch voorbeeld van een situatie waar de Nationale ombudsman extra aandacht aan besteedt. Onze medewerker Carolien besluit dan ook toch voor Jesse in de bres te springen. In dit geval zit er ook veel druk op de ketel omdat de advocaat al had geëist dat Jesse snel moet vertrekken.  

  Bijzondere situatie vraagt soms om uitzondering

  Het hoogheemraadschap is blij met ons telefoontje. Het wordt al snel duidelijk dat het hoogheemraadschap bereid is Jesse alsnog de laatste keer verlenging met vijf jaar te geven. Jesse kan weer opgelucht ademhalen, er is een last van zijn schouders gevallen. De komende jaren mag hij gewoon blijven wonen waar hij woont en heeft hij tijd om alles rustig te regelen zodat hij over vijf jaar zonder zorgen naar een andere woning kan verhuizen! Als iemand moeite heeft met lezen en schrijven en daardoor in de knel komt, dan voelen we als Nationale ombudsman een extra verantwoordelijkheid om de helpende hand te bieden.   

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column