Dat verdient geen compliment

Op deze pagina

  Column
  Foto van een mantelzorger en zijn vrouw

  De gepensioneerde Harry (niet de echte naam) is al jaren mantelzorger voor zijn zieke vrouw Ria (niet de echte naam). Als mantelzorger kreeg je tot 1 januari 2015 jaarlijks een geldbedrag van de Rijksoverheid als blijk van waardering voor deze zorg. Dat noemen we een mantelzorgcompliment. Ook Harry kreeg dit mantelzorgcompliment. Maar als hij het mantelzorgcompliment over 2014 plotseling niet ontvangt, gaat schoondochter Jereni (niet de echte naam) op onderzoek uit.

  Ze neemt contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie besliste of iemand het mantelzorgcompliment kreeg of niet. Dat deed de SVB op basis van informatie van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie stelt vast hoeveel en hoe lang iemand zorg nodig heeft. Volgens de SVB had het CIZ vastgesteld dat Ria maar tot oktober 2014 zorg nodig had. Daarom kreeg Harry geen mantelzorgcompliment. Dat nieuws verbaast Jereni. Ria heeft namelijk nog steeds mantelzorg nodig. En bovendien stond in de brief die Ria van het CIZ had gekregen ook helemaal niet dat zij maar tot oktober 2014 zorg nodig zou hebben. Het CIZ laat Jereni weten dat er inderdaad geen einddatum is vastgesteld voor de zorg van Ria. Omdat Jereni vindt dat de SVB haar verkeerd heeft ingelicht, dient ze een klacht in.

  Na lang wachten krijgt ze antwoord van de SVB. Zij bieden excuses aan voor de lange wachttijd maar achten haar klacht ongegrond. Ze blijven bij hun standpunt dat de zorgtermijn van Ria in oktober 2014 afliep. Daarom komt Harry niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Het CIZ blijft van mening dat ze geen einddatum voor de zorg van Ria hebben vastgesteld of doorgegeven aan de SVB. Jereni wordt zo wel van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat de instanties het onderling niet eens kunnen worden en naar elkaar blijven verwijzen, is voor Jereni nog steeds niet duidelijk waarom haar schoonouders niet in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Ze belt met de Nationale ombudsman.

  Medewerker Natalia start een onderzoek en neemt contact op met beide instanties. Tijdens het onderzoek concludeert het CIZ, dat er mogelijk iets is misgegaan aan hun kant. Zij keren daarom alsnog het mantelzorgcompliment uit aan Harry. Dat is een mooi gebaar, maar we vinden dat beide instanties onvoldoende hebben samengewerkt om Jereni duidelijkheid te geven. Wij vinden dat overheidsinstanties burgers één loket moeten bieden voor hun vraag of probleem. De SVB en het CIZ hadden gezamenlijk één standpunt richting de vrouw moeten innemen. Daarom bevelen we hen aan de samenwerking nog eens goed te bespreken. Dan kunnen situaties zoals die van Jereni, Harry en Ria voorkomen worden.

  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 21 oktober jl.