Van een koude kermis thuiskomen

Op deze pagina

  Column
  Foto van een kermis

  Tonnie (niet de echte naam) woont in het Gelderse Apeldoorn. Zodra de winter voorbij is en de temperaturen stijgen, worden ook in deze gemeente veel evenementen georganiseerd. Zo ook de jaarlijkse kermis bij Tonnie in de wijk. Hiervoor heeft de gemeente een evenementenvergunning afgegeven. Maar de gemeente heeft dit besluit pas laat openbaar gemaakt. Het is nu al de tweede keer dat dit gebeurt. Tonnie dient weer een klacht in bij de gemeente. Op deze manier kan niemand meer bezwaar maken tegen een afgegeven vergunning. De gemeente laat weten dat het besluit over de kermis zo laat genomen werd doordat er met veel factoren rekening gehouden moest worden. Ook ligt de werkdruk erg hoog. Wel had de gemeente het besluit eerder openbaar moeten maken. Tonnie vindt het antwoord niet voldoende. Ze vindt dat de gemeente de organisatoren van een evenement vaak belangrijker vindt dan de omwonenden.

  Regelmatig ontvangen we signalen zoals dat van Tonnie. Burgers worden pas laat door hun gemeente geïnformeerd over evenementen bij hen in de buurt. Wij vinden het belangrijk dat burgers op tijd worden betrokken door de gemeente bij de besluitvorming over evenementen. Alleen dan kunnen omwonenden hun stem laten horen en bezwaar maken als ze dat willen. Dit is voor ons de aanleiding om een breder onderzoek te starten. We willen kijken hoe we gemeenten handvatten kunnen geven om de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming goed te organiseren.

  Voor ons onderzoek ontvangen we graag uw ervaringen met uw gemeente over de manier waarop u betrokken wordt bij besluitvorming over evenementen. Hoe zorgt uw gemeente er bijvoorbeeld voor dat er op tijd een beslissing wordt genomen? Op welke manier zou u graag door de gemeente betrokken willen worden bij de voorbereiding van een evenement? We gebruiken uw ervaringen voor ons onderzoek. U kunt mailen naar evenementen@nationaleombudsman.nl of bellen (gratis) met 0800-33 55 555.

  We gaan met gemeenten in gesprek om te zien hoe zij mensen op tijd kunnen betrekken bij de besluitvorming en hoe het beter kan. We ronden het onderzoek af met tips en handvatten voor gemeenten. Het rapport over het onderzoek publiceren we ook op onze website. Laat ons uw ervaringen weten over hoe uw gemeente u betrekt in de besluitvorming over een evenement.