Wat kost ziekenhuiszorg?

Op deze pagina

  Column
  Foto van ziekenhuisbedden

  Sinds 2005 gelden vaste prijzen voor pakketjes ziekenhuiszorg, de zogeheten DBC's (diagnosebehandelcombinaties). Bedoeld om de marktwerking in de zorg mogelijk te maken en de financiële relatie tussen zorgverlener en verzekeraar te regelen. In de afgelopen jaren behandelde de Nationale ombudsman klachten over facturen van academische ziekenhuizen. Burgers vinden ze vaak onbegrijpelijk en te hoog; door verhoging van het eigen risico voelen zij dat rechtstreeks in hun portemonnee. Om te kijken waar burgers in de praktijk tegenaan lopen als het gaat om kosten van medische behandelingen opende de Nationale ombudsman met de Consumentenbond een tijdelijk meldpunt. Maar liefst ruim 330 mensen klopten aan.

  Voorafgaand aan een medische behandeling blijkt het lastig te zijn de kosten te weten te komen. “Ik kan voor een gehoorimplantaat geen duidelijke prijslijst krijgen.” Ook zijn zorgnota’s vaak onbegrijpelijk. "Waarom zit er € 300 verschil tussen twee facturen voor ambulanceritten van precies dezelfde afstand? Voor het antwoord word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Het ziekenhuis verwijst me naar de vervoerder, die zegt de opdracht te hebben gekregen van het ziekenhuis.”

  Andere zorgnota’s weerspiegelen niet de geleverde diensten en gemaakte kosten of staan niet in verhouding tot de behandeling. "Waarom is een uitstrijkje van een paar minuten in vijf jaar vier maal zo duur geworden? Toen ik eindelijk opheldering kreeg, bleek er datzelfde moment een creditnota naar de zorgverzekeraar te zijn gestuurd met een andere DBC-code waardoor het uitstrijkje ineens goedkoper is!”  Of: "Op mijn ziekenhuisnota zijn alleen totaalbedragen vermeld en staan medisch specialisten opgevoerd die ik nooit gezien heb en die ik niet in verband kan brengen met de simpele behandeling die ik heb ondergaan.”

  Verantwoordelijk voor het zorgstelsel is minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een rondetafelgesprek met het ministerie, een aantal partijen uit de zorg en andere deskundigen  heeft de Nationale ombudsman het gebrek aan transparantie van het DBC-systeem besproken alsmede de invloed daarvan op het vertrouwen van burgers in de overheid en de zorg. Hij pleit ervoor dat de kosten in verhouding komen te staan tot de verrichte behandeling, in ieder geval bij eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico vallen. En de minister kan niet van de burger vragen facturen van ziekenhuizen te controleren zolang deze onbegrijpelijk zijn. De minister neemt de constateringen en aanbevelingen uit het rapport 'Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?' van de ombudsman mee in haar beleid voor 2015. Dat heeft ze uitgeroepen tot het jaar van de transparantie en het verder vergroten van het kostenbewustzijn.

  Heeft u een onbegrijpelijke zorgnota ontvangen of staat er volgens u een fout in? Vraag uw zorgverzekeraar om uitleg. Komt u er niet uit, stuur dan een bericht aan demonitor@kro-ncrv.nl. Het programma ‘De monitor' volgt kritisch het onderwerp ziekenhuisrekeningen.