Ziekenhuisrekening - de aderlating

Video

Meneer heeft vanwege een ziekte drie keer per jaar een aderlating nodig. Dat kostte hem € 80 per jaar. Na de invoering van de DBC (2005) werd het verhoogd naar ruim € 600 en in 2014 is het € 895. Op de declaraties blijft onduidelijk waarom de kosten voor de behandeling 8 keer zo hoog zijn.

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport 'Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?' dat mensen van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. De overheid maakt dat niet waar. Lees meer: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/Ziekenhuisrekeningen-onvoldoende-transparant