2015/009 Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie

Onderzoek

Een onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen
Het Diagnose Behandel Combinatie-declaratiesysteem (DBC) is in 2005 ingevoerd en had twee doelen. Ten eerste maakte dit systeem marktwerking in de zorg mogelijk en ten tweede regelde het de financiële relatie tussen zorgverlener en verzekeraar. Er ontstond een complex bekostigings- en declaratiesysteem over de hoofden van de burgers heen: de zorgverlener stuurde de nota naar de zorgverzekeraar en in de meeste gevallen werd de nota (volledig) vergoed. Maar nu, 10 jaar later, is de situatie voor de burger nogal veranderd in die zin dat het verplichte eigen risico de laatste jaren fors is gestegen én de zorgverzekeraar minder behandelingen vergoedt. Hierdoor raken de kosten van medische behandelingen de burger in toenemende mate in zijn portemonnee. 

infographic

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport 'Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?' dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken. Van Dooren: 'Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet.' Bovendien zijn zorgnota's onvoldoende duidelijk voor de burger en brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen, disproportioneel zijn.