Onbegrijpelijke taalbarrière

Op deze pagina

  Column
  Foto van visum

  De Nederlandse Tim* is vorig jaar met de Bangladese Moon* getrouwd. Het gelukkig getrouwde stel woont sinds hun bruiloft in Bangladesh. Nu wil Tim Moon laten kennismaken met Nederland. Hiervoor moet het stel een visum voor Moon aanvragen.

  Nederland wordt in bepaalde landen vertegenwoordigd door de ambassade of het consulaat van een ander land. De Zweedse ambassade behandelt in Bangladesh de Nederlandse visumaanvragen voor kort verblijf. Tim en Moon vragen daarom een visum aan bij de Zweedse ambassade. Maar deze aanvraag wordt afgewezen. De Zweedse ambassade stuurt hiervoor Moon een brief in de Engelse taal.

  Tim en Moon zijn teleurgesteld dat de aanvraag wordt afgewezen. Daarom maken ze bij de Zweedse ambassade bezwaar tegen de afwijzing. De Zweedse ambassade reageert op dit bezwaar, en stuurt hierbij Moon een beslissing op bezwaar in de Zweedse taal. Tim en Moon zijn hier verbaasd over. Ze kennen de Zweedse taal toch helemaal niet? Het pasgetrouwde echtpaar weet nu niet wat ze kunnen doen om toch het visum te krijgen. Tim en Moon zijn radeloos en dienen daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman.

  Ik vraag het Ministerie van Buitenlandse Zaken om meer duidelijkheid. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het niet tegen te gaan is dat er verschillen zijn in de procedures van landen bij visumaanvragen. Toch vindt hij dat de gevolgen die hierbij komen kijken acceptabel zijn.

  Ik vind dat de communicatie vanuit de overheid duidelijk moet zijn. Tim en Moon kregen een beslissing op bezwaar in de Zweedse taal. Als burgers niet weten wat een beslissing inhoudt, weten zij ook niet hoe zij hierop moeten reageren. De meeste Nederlanders moeten zo'n beslissing laten vertalen om te kunnen begrijpen wat erin staat, dat is natuurlijk ondoenlijk. Tim en Moon zijn gehinderd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Ik vraag daarom de minister om onnodige drempels weg te nemen en voor een zo eerlijk mogelijke gang van zaken te zorgen als burgers een visum aan moeten vragen. Ook als die burgers zich niet op Nederlandse bodem bevinden.

  * Gefingeerde namen