Boete van € 150 voor kleine vergissing

Op deze pagina

  Column
  Vrouw met donker kapsel

  Jasmine* is werkloos en ontvangt tijdelijk een WW-uitkering van het UWV. Tijdens deze periode kan ze toch even aan de slag in de zorg. Gelukkig! Omdat ze een uitkering ontvangt, moet ze veranderingen in haar inkomen doorgeven aan het UWV. Dat inkomen wordt dan in mindering gebracht op de WW-uitkering. Geen probleem. Jasmine geeft netjes door hoeveel ze gewerkt heeft en wat ze heeft verdiend. Maar wat blijkt? Ze heeft zich vergist en 10 cent te weinig opgegeven. Stom, zou je denken, maar dat kan iedereen gebeuren. Helaas voor Jasmine, is het gevolg dat ze voor die vergissing van 10 cent wel een boete moet betalen van € 150!

  Sinds 1 januari 2013 is de wet 'Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving', ook wel de Fraudewet genoemd, van kracht. Deze wet geeft gemeenten, UWV en SVB meer handvatten om uitkeringsfraude harder aan te pakken. Mensen die de inlichtingenplicht hebben overtreden moeten altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast een boete opgelegd. De boete is minimaal 150 euro en kan oplopen tot een bedrag dat even hoog is als de ten onrechte ontvangen uitkering.

  Jasmine maakt bezwaar tegen de boete bij het UWV. Het UWV legt haar uit dat de minimale boete die ze kunnen opleggen €150 is. Belachelijk, vindt Jasmine. Natuurlijk betaalt ze terug wat ze teveel heeft ontvangen aan WW-uitkering. Maar ze pleegt geen fraude, ze maakt een vergissing. En dan nog, €150 boete voor een vergissing van 10 cent. Dat staat nog niet in verhouding? Ze vindt het oneerlijk en stapt naar de Nationale ombudsman.

  Sinds de Fraudewet er is, krijgt de ombudsman vaker klachten over boetes door de Fraudewet. Mensen vinden het oneerlijk als zij door een vergissing of misverstand zo'n hoge boete moeten betalen. De ombudsman maakt zich zorgen over deze signalen. Hij is daarom een onderzoek gestart naar de manier waarop de Fraudewet wordt uitgevoerd. Hij wil weten of de opgelegde boetes in verhouding staan tot de administratieve fouten die mensen met een uitkering hebben gemaakt. Dat onderzoek is in het najaar klaar.

  Jasmine is blij dat de Nationale ombudsman haar signaal en dat van andere mensen oppakt en onderzoek doet naar de Fraudewet. 

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column