Foutief voorgelicht

Op deze pagina

    Column
    Jonge vrouw met bruin krullend haar

    Karin hoort van de verzekeringsarts van het UWV dat ze een Wajong-uitkering krijgt met terugwerkende kracht van twee maanden. De uitkering blijkt echter pas een paar maanden later in te gaan en met terugwerkende kracht blijkt voor de Wajong ook niet meer te bestaan. Karin komt hierdoor in de financiële problemen.

    Als ze de juiste informatie had ontvangen, had zij ter overbrugging van de periode tussen de aanvraag en de betaling van de uitkering, een WWB-uitkering kunnen krijgen. Het UWV wijst haar bezwaarschrift af, omdat er aan de informatie van een keuringsarts geen rechten kunnen worden ontleend. Interventie van de Nationale ombudsman leidt ertoe dat het UWV haar twee maanden WWB-uitkering vergoedt.