Bruto is bruto

Op deze pagina

  Column
  Foto van echtpaar

  Op de markt van Leeuwarden waar ik vorig weekend met mijn ombudsbus stond, komt weifelend een oudere meneer naar mij toe. Als ik op hem afstap en hem de hand schud, stellen we ons voor. Hij wijst naar zijn vrouw die wat achteraf is blijven staan en zegt dat hij me iets wil vertellen. Hij zegt me dat ik waarschijnlijk niets voor hem kan doen, maar hij wil iets kwijt

  Hij vertelt dat hij inmiddels AOW heeft met een klein pensioentje, maar toen hij begin 60 was in de WAO terecht is gekomen. Er was lange tijd veel gedoe met het UWV over de hoogte en uitbetaling van zijn WAO-uitkering en de vakbond stond hem bij. Op een goede dag kreeg hij van het UWV ruim 10.000 Euro netto op zijn rekening bijgeschreven. Hij snel naar de vakbond, die veronderstelde dat dit eindelijk de juiste betaling was. Hij en zijn vrouw haalden opgelucht adem.

  Maanden later, het nieuwe jaar was inmiddels begonnen, kreeg hij weer een brief van het UWV. Hij had volgens datzelfde UWV teveel uitkering ontvangen. Of hij maar terug wilde betalen. Maar dit keer was het bedrag bruto, zodat hij ook nog de belasting die hij zelf nooit ontvangen had aan het UWV moest terugbetalen. Die belasting had het UWV immers voor hem aan de Belastingdienst betaald.

  Het einde van het liedje was dat hij een terugbetalingsregeling kreeg van 100 Euro per maand. Dat vormde wel een schaduw over zijn pensioen, want hij had voor zijn gevoel zo ongeveer 'levenslang'. Ik vroeg nog even of hij die belasting die hij moest terugbetalen via een aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst had teruggekregen. Maar ik merkte dat het allemaal wel wat ingewikkeld was om uit te leggen. Hij en zijn vrouw hadden zich er maar bij neergelegd. Maar ik merkte wel dat het hem goed deed zijn verhaal aan mij te kunnen vertellen.

  Dat je teveel ontvangen WAO terug moet betalen is tot daaraan toe. Maar wij zitten al jaren tegen het UWV en de Belastingdienst aan te duwen om wat aan die onevenredigheid van die netto uitbetaling en bruto terugvordering te doen. Ambtelijke molens malen langzaam, maar ik blijf volhouden. Want het is toch wel oneerlijk wat dit echtpaar overkomen is.

  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column.