Teveel of te weinig geld in het oude jaar

Op deze pagina

  Column
  Foto van vrouw met bril

  Fiona* heeft een leuke kantoorbaan, maar heeft zich ziek helaas ziek moeten melden. Ze is doodop, barst zelfs bij elk vriendelijk woord in huilen uit en haar huis stofzuigen is haar teveel. Ze ontvangt een Ziektewetuitkering van het UWV

  Op een gegeven moment stopt het UWV de uitkering omdat Fiona beter zou zijn. Ze is het daar niet mee eens en maakt bezwaar bij het UWV. De behandelend ambtenaar zegt dat ze voor de zekerheid wel alvast een WW-uitkering moet aanvragen om te voorkomen dat ze geen geld krijgt als haar Ziektewetuitkering terecht gestopt is. Fiona doet dat meteen.

  Haar bezwaar wordt gegrond verklaard. Fiona krijgt met terugwerkende kracht Ziekengeld. Maar ze had uiteindelijk geen recht op WW. Maanden later komt het UWV met de brief over de terugbetaling. Omdat het UWV zo lang treuzelde met het sturen van die beslissing, kan Fiona pas in het nieuwe jaar terugbetalen. Haar inkomen blijkt hierdoor in het oude jaar veel hoger dan verwacht. Daarom moet ze niet alleen de WW, maar óók de huur- en zorgtoeslag over dat jaar terugbetalen. Dat laatste brengt Fiona in grote financiële problemen.

  Fiona belt naar mij, ze ziet het helemaal niet meer zitten. Ik neem alle gegevens met haar door. Ik moet m'n hoofd er goed bijhouden, maar Fiona heeft alles goed op een rijtje. Ik adviseer haar om de Belastingdienst eerst te vragen om haar inkomen ambtshalve te verminderen. Het is immers overduidelijk dat haar hoge inkomen werd veroorzaakt door terug te betalen WW. De belastinginspecteur vertelde haar echter dat hij dat niet kon doen, ze had die WW immers wél ontvangen.

  Ik zoek verder naar een oplossing. Ik zie dat de Staatssecretaris van Financiën in 2009 een besluit heeft genomen over de kwestie van Fiona. In eerste instantie terecht ontvangen loon, dus de WW van Fiona, kan in het oude jaar als negatief loon worden beschouwd omdat het in het volgende jaar moet worden terugbetaald. Volgens dit besluit telt de WW daarom niet mee bij de berekening van haar huur- en zorgtoeslag. Ik leg dit voor aan de Belastinginspecteur.

  De Belastinginspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met dit besluit van de staatssecretaris. Hij erkent dat hij een fout heeft gemaakt. Hij maakt daarom een nieuwe beschikking zodat zij haar huur- en zorgtoeslag kan houden. Een blije verrassing voor Fiona. Tel maar op: Voor de inkomstenbelasting krijgt zij € 643 terug. Vlak daarna krijgt zij een herziene toeslagbeschikking voor € 741 huurtoeslag en € 159 zorgtoeslag. Totaal ruim € 1.500! Fiona bedankte mij hartelijk voor het behaalde resultaat, dat kon ze goed gebruiken.

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column