Kan DUO mij niet helpen?

Geen inzage in examen

Op deze pagina

  Artikel
  Drie personen zitten naast elkaar in een klaslokaal. Ze volgen een taalles.

  De vrouw van Jari (niet de echte naam) is naar Nederland verhuisd om met Jari samen te wonen. Ze wil graag inburgeren en doet dus onder andere het inburgeringsexamen. Helaas gaat dit niet zo goed op het onderdeel spreekvaardigheid. Hier is zij al twee keer voor gezakt. Jari's vrouw weet zelf niet goed waarom ze is gezakt. Ze doet erg haar best, maar wat doet ze fout?

  Algemene feedback

  Jari neemt contact op met DUO en vraagt of zijn vrouw feedback kan krijgen over waarom zij is gezakt. DUO laat weten dat het wettelijk bepaald is dat zij geen inzage mogen geven in het gemaakte examen. Vervelend, vindt Jari. Maar Jari laat het hier niet bij zitten. DUO kan toch wel wat algemene feedback geven? Waar moet zijn vrouw de volgende keer beter op letten bijvoorbeeld? Maar helaas zegt DUO dat dit niet kan.

  Contactformulier

  Jari vult het contactformulier van de Nationale ombudsman in. Kunnen zij iets voor hem betekenen? Onze collega Maura (niet de echte naam) bekijkt de zaak en neemt contact op met DUO. Ze vraagt aan DUO of er echt geen mogelijkheid is om feedback te krijgen.

  Te veel risico

  DUO blijft bij het punt dat ze dit niet kunnen en mogen delen. Dat is voor hen bepaald door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als ze inzage geven is er te veel risico op uitlekken van examenopdrachten. En het examen moet voor iedereen gelijk zijn.

  Open vragen

  Maura begrijpt dat DUO zich aan deze regels moet houden. Maar het gaat hier wel over een spreekvaardigheidsexamen, daar zijn de vragen open en zijn er dus geen exacte goede of foute antwoorden. Het moet dan toch wel mogelijk zijn om iets van feedback te krijgen op de gegeven antwoorden of manier van spreken?

  In gesprek

  DUO gaat het verder uitzoeken. Even later vertellen ze Maura dat het spreekvaardigheidsexamen via computers wordt afgenomen. De antwoorden worden door verschillende beoordelaars beoordeeld. Het is dus niet zo makkelijk om feedback te geven, wanneer iemand dat vraagt. Maar ze beloven het voor Jari's vrouw uit te gaan zoeken.

  Niet veel later kan DUO Jari en zijn vrouw dan toch wat feedback geven. Dat is fijn. Daarnaast blijft Maura met DUO in gesprek over het geven van feedback.

  Help ze op weg

  Ik vind het belangrijk dat examenkandidaten die vragen om opheldering, op weg geholpen moeten worden door DUO. Dit adviseerde ik ook al in 2018 bij een andere zaak. DUO laat ons weten dat ze dit belang ook inzien. Ik hoop dit ook in de praktijk terug te zien.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 3 februari 2024.