Inburgering

Wanneer u wilt inburgeren in Nederland krijgt u te maken met DUO. Hebt u een vraag voor DUO over inburgering? Op deze pagina helpen wij u graag verder. Hebt u bijvoorbeeld het inburgeringsexamen niet gehaald? Krijgt u mogelijk een boete die u niet kunt betalen? Of wilt u weten of het inburgeringsexamen verplicht is? Kijk of uw vraag of klacht er tussen staat.  

Studenten in bibliotheek

Mijn vraag gaat over

 • Het lukt mij niet om contact te krijgen met DUO

  Lukt het niet om iemand van DUO aan de telefoon te krijgen? Dat is vervelend, zeker als u hulp nodig heeft. DUO krijgt veel telefoontjes van mensen die vragen hebben. Hierdoor zijn ze helaas niet altijd even snel en goed bereikbaar. U kunt DUO ook een e-mail of brief sturen.

  Als DUO slecht bereikbaar is, kunt u daarover een klacht indienen bij DUO. U kunt in uw klacht ook gelijk aangeven waarover u DUO wilde spreken.

  Komt u er met DUO niet uit of loopt u vast bij? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben niet geslaagd voor mijn inburgeringsexamen

  Bent u niet geslaagd voor uw inburgeringsexamen? Dat is erg vervelend, zeker als u niet meer zoveel tijd heeft om in te burgeren. De inburgeringstermijn is 3 jaar. Als u het inburgeringsexamen niet haalt, moet u het opnieuw doen.

  Meld u ruim op tijd aan voor het examen. Het kan meer dan zes weken duren voordat u examen kunt doen.

  Als u niet op tijd bent ingeburgerd, kan DUO u een boete geven. Vraag daarom altijd raad aan DUO als u denkt dat u uw examen niet gaat halen of als u niet weet wat u moet doen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij DUO? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb een vraag over mijn inburgeringstraject

  Vanaf 1 januari 2022 begeleidt de gemeente u bij uw inburgering. Heeft u daar vragen over, dan kunt u die aan uw gemeente stellen.

  Komt u er met de gemeente niet uit of loopt u vast? Dan mag de ombudsman u verder helpen. Als uw gemeente een eigen ombudsman heeft, kunt u daar terecht.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik krijg een boete omdat ik nog niet ben ingeburgerd

  Hebt u een boete gekregen van DUO omdat u niet op tijd bent ingeburgerd? Dat is erg vervelend, zeker als u al krap bij kas zit.

  Als u een boete krijgt van DUO, krijgt u daarover een brief. Zo'n brief heet een besluit. Het is verstandig om contact op te nemen met DUO als u de boete niet kunt betalen. DUO kan u dan misschien helpen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. U hoeft dan niet in een keer het hele bedrag te betalen.

  Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u bezwaar maken bij DUO. Doe dat wel op tijd: binnen zes weken na de datum van de brief. DUO bekijkt dan uw situatie opnieuw en neemt dan een beslissing. Als u het ook met die beslissing niet eens bent, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dat gaat via de rechter.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet lang wachten voor ik inburgeringsexamen kan doen

  Hebt u zich aangemeld voor het inburgeringsexamen, maar krijgt u geen reactie van DUO? Dat is erg vervelend, zeker als u niet meer zoveel tijd heeft om in te burgeren. Het kan zijn dat u een aantal weken moet wachten voordat u examen kunt doen. Er zijn soms lange wachttijden.

  Inburgeren moet binnen 3 jaar. Denkt u dat u door de wachttijd niet op tijd kunt inburgeren? U kunt DUO vragen om langer de tijd krijgen om in te burgeren. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij DUO? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Moet ik altijd inburgeringsexamen doen?

  Om in te burgeren moet u het inburgeringsexamen doen. Maar lukt dat niet? Bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt lezen en schrijven of omdat het lichamelijk niet gaat? Dat is erg vervelend. U kunt namelijk een boete krijgen als u niet op tijd inburgert. Bespreek uw situatie dan met DUO.  

  Soms hoeft u niet in te burgeren. U krijgt dan 'ontheffing'. U kunt bijvoorbeeld ontheffing krijgen vanwege medische omstandigheden of vanwege bijzondere individuele omstandigheden. Daarnaast kunt u DUO ook extra tijd vragen om in te burgeren. Soms is het ook niet nodig om alle inburgeringsexamens te doen. Bijvoorbeeld als u een diploma voor een Nederlandse opleiding hebt gehaald.

  Hebt u DUO gevraagd om ontheffing, extra tijd of vrijstelling van een examen? Maar krijgt u dat niet van DUO en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit van DUO. Doe dat wel op tijd: binnen zes weken na het besluit van DUO.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555