Ombudsman onderzoekt inburgering

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man maakt inburgeringsexamen aan tafel met stapel boeken ernaast

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering. In dit onderzoek brengt hij het perspectief van de inburgeraar actief in bij de voorgenomen stelselherzieningen van de verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij is ook aandacht voor knelpunten die urgent zijn en direct verbetering vragen van de overheid.

  De Nationale ombudsman ontvangt geregeld klachten van mensen die problemen ervaren bij hun inburgering. De klachten gaan bijvoorbeeld over wachttijden bij inburgeringsexamens, problemen die ontstaan wanneer een taalbureau toch geen keurmerk blijkt te hebben, gebrek aan inzage in examens, slechte informatieverstrekking. Ook Vluchtelingenwerk heeft diverse knelpunten bij de ombudsman onder de aandacht gebracht.

  Achtergrond

  De minister van SZW vindt dat het niet goed gaat met de inburgering van nieuwkomers en wil in juni zijn plannen presenteren voor een nieuw stelsel van inburgering. Gemeenten moeten weer meer regie krijgen, inburgeraars moeten zo snel mogelijk beginnen met taallessen en inburgering moet meer gericht zijn op werk. Daarnaast heeft de minister een aantal acute problemen opgepakt, zoals de wachttijden bij inburgeringsexamens.

  De ombudsman verwacht zijn onderzoek in oktober 2018 af te ronden zodat zijn bevindingen mee kunnen worden genomen in de herziening.

  Bijlagen

  Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake opening onderzoek (17 april 2018) (pdf, 118.93 kB)