2018/017 Inburgeringsexamen behaald, toch volle pond betaald!

Rapport

Twee vrouwen vestigen zich in 2012 bij hun partner in Nederland. Zij moeten inburgeren en aan het eind van het inburgeringstraject een inburgeringsexamen behalen. Voor dit inburgeringstraject lenen zij allebei € 5000 van DUO met de voorwaarde dat als zij op tijd inburgeren, zij 70% van de kosten vergoed krijgen. Nadat ze het examen hebben gehaald, moeten zij DUO toch de gehele lening terugbetalen. Dit is een onprettige verrassing voor de vrouwen en ze dienen een klacht in bij de Nationale ombudsman. Zij klagen erover dat zij door DUO niet geïnformeerd zijn over de voorwaarden van de vergoeding. De Nationale ombudsman opent vervolgens een onderzoek en hij komt tot de conclusie dat DUO tekort is geschoten in de informatieverstrekking.

De klacht is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking en de Nationale ombudsman doet de minister van SZW de aanbeveling om een passend gebaar te maken in de richting van de twee vrouwen.

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Klacht:

in de periode, toen verzoeksters inburgeringsplichtig waren, van 2012 tot 2016, door DUO niet geïnformeerd over de voorwaarden om voor een vergoeding van de gemaakte kosten voor de inburgering in aanmerking te komen

Oordeel:

Gegrond