Ombudsman vraagt Belastingdienst/Toeslagen om informatie over afschaffen huurtoeslag voor vakantiewoningen

Foto van vakantiewoningen

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen een brief gestuurd met het verzoek om hem te informeren over het afschaffen van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen. De ombudsman volgt dit onderwerp al langer. De antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op Kamervragen hierover riepen bij de ombudsman vragen op over de uitvoeringspraktijk bij Belastingdienst/Toeslagen.

Wat is er aan de hand?

Per 1 juli 2016 hebben huurders die in een vakantiewoning wonen geen recht meer op huurtoeslag. Nieuwe huurders van vakantiewoningen kunnen sindsdien geen huurtoeslag meer aanvragen. Voor mensen die al voor 1 juli 2016 een vakantiewoning huurden is de huurtoeslag niet meteen stopgezet, omdat de Belastingdienst deze groep niet in beeld had. De na 1 juli 2016 ontvangen huurtoeslag hoeft niet met terugwerkende kracht te worden terugbetaald. Vóór 1 april 2018 moet de huurtoeslag voor deze groep mensen wel stopgezet gaan worden.

Terugbetalen

Huurders van vakantiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag ontvangen, moeten deze gaan terugbetalen, blijkt uit de antwoorden op de Kamervragen. Dit roept verschillende vragen op bij de Nationale ombudsman. Zo is het hem niet duidelijk of huurders van vakantiewoningen de huurtoeslag zelf moeten stopzetten, of dat Belastingdienst/Toeslagen dat doet. Daarnaast wil hij weten hoe de Belastingdienst de huurders van vakantiewoningen dan identificeert. Verder vraagt de ombudsman zich af hoe bewoners zijn of worden geïnformeerd als zij zelf hun toeslag moeten stopzetten. En de ombudsman hoort graag welke informatie gemeenten van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingeschakelde Vereniging Nederlandse Gemeenten krijgen, en wat zij met deze informatie richting hun inwoners moeten doen.

De Nationale ombudsman heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen verzocht om binnen twee weken op zijn vragen te reageren.