DUO

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer het misgaat tussen u en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . Hebt u een klacht? Dien dan eerst een klacht in bij DUO.

Student staat voor kast met boeken in bibliotheek

Hebt u een klacht over DUO?

Dien dan eerst een klacht in bij DUO. Wij mogen van de wet namelijk alleen klachten behandelen in de ‘tweede lijn’. Dus pas nadat u geprobeerd hebt het probleem met DUO zelf op te lossen. Hoe u dat doet? U kunt op de speciale klachtenpagina van DUO alles lezen over hoe u een klacht indient. Dien een klacht in bij het DUO.

Als u er niet uitkomt met DUO

Loopt u toch vast bij DUO, dan helpen wij u graag verder. Bijvoorbeeld als DUO gemaakte afspraken niet nakomt. Of als u geen reactie op een brief of ingediende klacht krijgt over bijvoorbeeld uw OV-kaart. Of als ze u onvriendelijk te woord staan of niet terugbellen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel gratis met 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

Taken DUO

DUO regelt veel rond studeren en onderwijs in Nederland. DUO houdt bijvoorbeeld bij wie er studeert, en betaalt de studiefinanciering aan studenten. Ook int DUO de studieschuld van studenten die geld hebben geleend. En zorgt DUO voor de inburgering van mensen die in Nederland willen komen wonen.

Hebt u een klacht over DUO, de Nationale ombudsman helpt u graag op weg. Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

 

Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?