CJIB

Waar heeft uw vraag mee te maken?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hoort bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB zorgt dat boetes betaald worden, en dat straffen van de rechter worden uitgevoerd. De meeste mensen kennen het CJIB van de verkeersboetes en betalingsregelingen. Het CJIB stuurt namelijk de rekening om de boete te betalen.

Politieagent meet snelheid verkeer. Het CJIB regelt dat boetes worden betaald.

Hebt u een klacht over het CJIB?

Dien dan eerst een klacht in bij het CJIB. Wij mogen van de wet namelijk alleen klachten behandelen in de ‘tweede lijn’. Dus pas nadat u geprobeerd hebt het probleem met het CJIB zelf op te lossen. Hoe u dat doet? U kunt op de speciale klachtenpagina van het CJIB alles lezen over hoe u een klacht indient. Dien een klacht in bij het CJIB.

Als u er niet uitkomt met het CJIB

Loopt u toch vast bij het CJIB, dan helpen wij u graag verder. Bijvoorbeeld als het CJIB gemaakte afspraken niet nakomt. Of als u geen reactie op een brief of ingediende klacht krijgt. Of als ze u onvriendelijk te woord staan of niet terugbellen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel gratis met 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

 

Waar heeft uw vraag mee te maken?