Betalen

Hebt u een vraag voor het CJIB over het betalen van een boete of een betalingsregeling? Vindt u de kosten bijvoorbeeld te hoog, of lukt het u niet om te betalen? Op deze pagina helpen wij u verder.

Man aan keukentafel met brief

Mijn vraag gaat over

 • Ik heb een aanmaning gekregen en nu moet ik meer betalen

  Hebt u een aanmaning gekregen om een boete te betalen? En is het totale bedrag een stuk hoger dan alleen de boete? Dat is vervelend.

  Als u een boete niet op tijd betaalt, mag het CJIB u een aanmaning met een verhoging van de boete sturen. Dat is in de wet geregeld. Dat betekent dat u daarover niet bij het CJIB kunt klagen. Ook de Nationale ombudsman mag geen klachten behandelen over wetten. U kunt wel klagen bij de Tweede Kamer of de politieke partij waar u op stemt.

  Als u een aanmaning hebt gekregen, moet u meestal ook het hele bedrag van de aanmaning betalen. Het kan zijn dat u de boete al betaald hebt, maar toch een aanmaning krijgt. Misschien is uw betaling dan niet helemaal goed gegaan. Geef dat dan zo snel mogelijk door aan het CJIB. Zij kunnen dan kijken of de verhoging wel terecht is.

  Stel uw vraag eerst aan het CJIB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CJIB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb een aanmaning gekregen, maar de originele brief of boete nooit gezien

  Hebt u een aanmaning gekregen, maar hebt u nooit een boete of brief gehad? Dat is erg vervelend, zeker als u nu meer moet betalen.

  U kunt het CJIB vragen om u alsnog de eerste brief met de boete te sturen. Vaak wil het CJIB dit wel doen. U kunt dan de boete alsnog op tijd betalen, maar dan zonder de verhoging. Ook kunt u dan alsnog bezwaar maken, als u het niet eens bent met de boete. Dat heet 'in beroep gaan'. Het is verstandig dan daarbij ook op te schrijven dat u pas later van de boete wist.

  Weigert het CJIB u de brief over de originele boete nog een keer te sturen? Dan kunt u een klacht indienen bij het CJIB.

  Komt u er met het CJIB niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik krijg geen betalingsregeling bij het CJIB

  Moet u een boete betalen aan het CJIB, maar lukt dat niet in een keer? Dan kan een betalingsregeling helpen. Vaak is het mogelijk te betalen in drie termijnen en soms wil het CJIB speciale afspraken maken die passen bij uw situatie.

  U krijgt dan een betalingsregeling op maat. Als u dit wilt aanvragen, is het belangrijk dat het CJIB een goed overzicht heeft van uw inkomsten en schulden. Een schuldhulpverlener kan u daarbij helpen.

  Op de website van het CJIB vindt u meer informatie over het maken van een afspraak voor een betalingsregeling.

  Stel uw vraag eerst aan het CJIB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CJIB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Mijn betalingsregeling is stopgezet omdat ik niet kan betalen

  Had u een betalingsregeling met het CJIB, en is deze stopgezet? Is het bedrag dat u maandelijks moet betalen te hoog? U kunt dan het CJIB vragen om de betalingsregeling aan te passen.

  Stuur daarvoor een brief naar het CJIB, waarin u laat weten wat u per maand kunt betalen. Leg daarbij ook goed uit waarom u de oude regeling niet bent nagekomen. Laat uw financiële situatie zien door stukken mee te sturen. Wat uw inkomen is, en wat uw schulden zijn. Een schuldhulpverlener kan u daarbij helpen.

  Stel uw vraag eerst aan het CJIB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CJIB? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik kan de deurwaarderskosten niet betalen

  Hebt u een boete van het CJIB niet betaald, en krijgt u een dwangbevel van de deurwaarder? Dan komen er kosten voor de deurwaarder bij. Die moet u ook betalen.

  Kunt u deze kosten niet betalen of bent u het met de kosten niet eens? Schrijf dan een brief aan de deurwaarder. In deze brief geeft u aan waarom u het er niet mee eens bent dat het CJIB een deurwaarder inschakelt. Met deze brief gaat u zogenoemd in verzet tegen het dwangbevel. Stuur uw brief op tijd: dit moet binnen twee weken nadat u het dwangbevel hebt gekregen. Op het dwangbevel staat waar u uw brief naartoe moet sturen. Wanneer u in verzet gaat moet u wel griffiekosten betalen.

  Wilt u niet in verzet tegen het dwangbevel maar een betalingsregeling afspreken met de deurwaarder? Neem dan contact op met de deurwaarder.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het CJIB heeft geld van mijn rekening afgeschreven

  Heeft het CJIB geld van uw rekening afgeschreven? Dat is vervelend, zeker als u daardoor andere rekeningen niet kunt betalen. Als u een verkeersboete niet betaalt, ook niet na twee aanmaningen, mag het CJIB geld van uw rekening afschrijven. Maar nooit meer dan €500. Deze maatregel heet 'verhaal zonder dwangbevel'. Nadat het geld is afgeschreven, stuurt het CJIB u hierover een brief. Deze brief heet "kennisgeving van verhaal".

  Krijgt u geldproblemen doordat het CJIB het geld heeft afgeschreven? Dan kunt u het CJIB vragen om het geld terug te storten. U kunt dan het hele bedrag, of een deel ervan terugkrijgen. Bedenk wel dat u de boete dan nog steeds moet betalen. Daarom schakelt het CJIB op dat moment een deurwaarder in, wat voor u nog extra kosten met zich meebrengt. U kunt dan mogelijk wel een betalingsregeling treffen met de deurwaarder, waardoor u niet meteen in de problemen komt. 

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555