CJIB wil geen betalingsregeling treffen door gebrek financiële openheid

Brief

Een man heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend omdat het CJIB niet wil meewerken aan het vaststellen van een betalingsregeling naar draagkracht. De man zou volgens het CJIB geen openheid hebben gegeven over zijn financiële mogelijkheden.
De man is door de rechter veroordeeld wegens oplichting. Hij moet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten en aan hem is een schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Hiermee moet de schade die is toegebracht aan zijn slachtoffers worden gecompenseerd. Het CJIB is de verantwoordelijke instantie om het bedrag bij de man te innen. Hij kan het bedrag van enkele miljoenen euro's niet in één keer betalen en wil een betalingsregeling. Om een termijnbedrag te kunnen vaststellen, heeft het CJIB hem verzocht (financiële) gegevens te overleggen. De man heeft het CJIB gewezen op zijn inkomenspositie (alleen AOW) en zijn schulden en heeft aangegeven geen bankrekening meer te hebben. Hij kan naar eigen zeggen €20,- à €25,- per maand aflossen. Volgens het CJIB heeft de man geen volledig inzicht gegeven in zijn financiële situatie en daarom is hem terecht geen betalingsregeling toegestaan. De man kan wel hebben willen aangeven dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, maar dat laat volgens het CJIB nog wel de mogelijkheid open dat hij elders zijn vermogen heeft ondergebracht.

De Nationale ombudsman vindt dat het CJIB in redelijkheid kon beslissen om nog niet akkoord te gaan met een betalingsregeling. Het CJIB heeft voldoende gemotiveerd dat de man onvoldoende openheid heeft gegeven over zijn financiële situatie. In verband met zijn verblijf in detentie heeft het CJIB het innen van de schadevergoedingsmaatregel opgeschort.