Verkeersboete

Hebt u een vraag voor het CJIB over verkeersboetes? Bent u het bijvoorbeeld niet eens uw boete? Vindt u de boete te hoog? Of berekent het CJIB volgens u te veel administratiekosten? Op deze pagina helpen wij u verder met uw vragen over verkeersboetes.

Politieagent schrijft bekeuring uit

Mijn vraag gaat over

 • Ik ben het niet eens met de verhoging van mijn verkeersboete

  Is uw verkeersboete verhoogd en bent u het daar niet mee eens? Als u een boete niet op tijd, of niet helemaal betaalt, mag het CJIB u een aanmaning sturen. En de boete verhogen. Hoeveel de verhoging mag zijn, ligt vast in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CJIB kunt klagen. Ook de Nationale ombudsman mag geen klachten behandelen over wetten. U kunt wel klagen bij de Tweede Kamer of de politieke partij waar u op stemt.

  Als u een aanmaning hebt gekregen, moet u meestal ook het hele bedrag betalen. Hebt u per ongeluk te veel geld overgemaakt? Of hebt u het verkeerde betalingskenmerk gebruikt in uw betaling? Dan kunt u over de verhoging klagen bij het CJIB.

  Stel uw vraag eerst aan het CJIB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CJIB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met de verkeersboete die ik heb gekregen

  Hebt u een verkeersboete gekregen van het CJIB? En bent u het daar niet mee eens? Of vindt u dat u niets verkeerd heeft gedaan? Dan kunt u bezwaar maken tegen de boete bij het Parket CVOM. Dit heet: in beroep gaan. Let goed op dat u dit op tijd doet. In de brief die u hebt gekregen staat vóór welke datum u in beroep kunt gaan.

  Komt u er met het CJIB niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik kan mijn verkeersboete niet betalen

  Hebt u een verkeersboete gekregen van het CJIB? Maar kunt u die nu niet betalen? Dat is erg vervelend. U kunt het CJIB vragen of ze met u een betalingsregeling willen afspreken. Bijvoorbeeld om de verkeersboete in delen te betalen in plaats van in één keer. U kunt dit online via de website van het CJIB regelen.

  Stel uw vraag eerst aan het CJIB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CJIB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind dat het CJIB te veel administratiekosten berekent

  Vindt u dat het CJIB te veel administratiekosten berekent bij een verkeersboete? Het CJIB mag administratiekosten in rekening brengen bij verkeersboetes. En hoeveel deze kosten mogen zijn, ligt vast in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CJIB kunt klagen. Ook de Nationale ombudsman mag geen klachten behandelen over wetten. U kunt met uw klacht over wet- of regelgeving wel terecht bij de Tweede Kamer of de politieke partij waar u op stemt.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind mijn verkeersboete te hoog

  Hebt u een verkeersboete gekregen van het CJIB? En vindt u het bedrag te hoog? Dat is vervelend. Maar hoe hoog een boete voor een overtreding is, ligt vast in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CJIB kunt klagen. Ook de Nationale ombudsman mag geen klachten behandelen over wetten. U kunt wel klagen bij de Tweede Kamer of de politieke partij waar u op stemt.

  Als u het niet eens bent met de reden voor de verkeersboete, dan kunt u er wel bezwaar tegen maken.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Mijn auto is buitengebruikgesteld door het niet betalen van een boete

  Als u een boete niet volledig of niet op tijd betaald hebt, kan het CJIB uw auto buitengebruikstellen. Het CJIB stuurt u hierover een brief. De auto blijft over het algemeen buiten gebruik totdat u de boete heeft betaald. Hier komen vaak ook kosten voor sleep en stalling bij.

  Hebt u een klacht over een buitengebruikstelling? U kunt deze in eerste instantie indienen bij het CJIB. Komt u er met het CJIB niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Mijn rijbewijs wordt ingenomen als ik mijn verkeersboete niet betaal

  Hebt u een boete nog niet betaald? En hier meerdere aanmaningen voor gekregen? Dan kan uw rijbewijs 4 weken worden ingenomen. Dit heet "inneming rijbewijs". Het CJIB stuurt u hierover een brief. U mag dan dus ook niet rijden. Hebt u de boete, plus eventuele verhogingen, intussen betaald? Dan krijgt u meteen uw rijbewijs terug.

  Komt u er met het CJIB niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555