Cursus en onderzoek rijgeschiktheid

Hebt u een vraag voor het CBR over een verplichte cursus of onderzoek? Moet u een cursus doen, maar bent u het hier niet mee eens? Of vindt u de kosten voor een onderzoek te hoog? Op deze pagina helpen wij u verder.

Twee motorrijders wachten voor het stoplicht

Mijn vraag gaat over

 • Ik moet een cursus doen, maar ben het daar niet mee eens

  Heeft het CBR u laten weten dat u een cursus moet doen? Bijvoorbeeld de cursus 'gedrag en verkeer' (EMG) of 'alcohol en verkeer' (LEMA of EMA)? Dit kan het CBR besluiten, als zij van de politie een melding krijgen over uw rijgedrag. Omdat de politie vindt dat u onveilig, of onder invloed van drank of drugs reed.

  Bent u het niet eens met het besluit van het CBR? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Doe dit op tijd: binnen 6 weken na de datum van het besluit. Goed om te weten: deze beslissing blijft gelden zolang het CBR uw bezwaar behandelt. Als u in de tussentijd het cursusgeld niet op tijd betaalt of de cursus niet volgt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.  

  Alleen via een kort geding bij de rechter zou u dit misschien kunnen voorkomen. U kunt het Juridisch Loket hierbij om advies vragen.

  Vindt u dat de politie u niet goed heeft geïnformeerd over de melding aan het CBR? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de politie.

  Hebt u een klacht ingediend, of bezwaar gemaakt? Maar bent u niet tevreden over de klachtbehandeling of de termijn waarbinnen uw bezwaar is behandeld? Of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen. We kunnen alleen niets veranderen aan de beslissing van het CBR.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind de kosten voor de cursus te hoog

  Heeft het CBR u laten weten dat u een cursus moet doen? Bijvoorbeeld de cursus 'gedrag en verkeer' (EMG) of 'alcohol en verkeer' (LEMA of EMA)? Maar vindt u de kosten te hoog? Of kunt u deze niet betalen? Als het CBR u een cursus oplegt, moet u die cursus zelf betalen. De kosten bestaan uit twee delen, die beide betaald moeten worden.

  Voor het cursusbedrag kunt u aan het CBR een betalingsregeling vragen. Dan betaalt u het bedrag in gedeelten, in plaats van in een keer. U kunt géén betalingsregeling vragen voor de kosten van het opleggen van de cursus. Houd er rekening mee dat u de cursus pas kunt volgen als u beide bedragen hebt betaald.

  De hoogte van deze kosten is vastgelegd in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CBR of de Nationale ombudsman kunt klagen.  

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet een onderzoek ondergaan of een rijtest doen, maar ben het daar niet mee eens

  Heeft de politie u gemeld bij het CBR vanwege uw rijgedrag en heeft het CBR u laten weten dat u een onderzoek moet ondergaan? Of een rijtest moet doen? Dit kan het CBR besluiten,  als zij van de politie een melding krijgen over uw rijgedrag. Zo wil het CBR controleren of het voor u nog veilig is om aan het verkeer deel te nemen.

  Bent u het niet eens met het besluit van het CBR? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Doe dit op tijd: binnen 6 weken na de datum van het besluit. Goed om te weten: de beslissing blijft gelden zolang het CBR uw bezwaar behandelt. Als u in de tussentijd het onderzoek niet wilt ondergaan of de rijtest niet doet, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. 

  Alleen via een kort geding bij de rechter zou u dit misschien kunnen voorkomen. U kunt het Juridisch Loket hierbij om advies vragen.

  Vindt u dat de politie u niet goed heeft geïnformeerd over de melding aan het CBR? Heeft u niet de kans gekregen uw kant van het verhaal te vertellen? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de politie.

  Hebt u een klacht ingediend, of bezwaar gemaakt? Maar bent u niet tevreden over de klachtbehandeling of de termijn waarbinnen uw bezwaar is behandeld? Of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen. We kunnen alleen niets veranderen aan de beslissing van het CBR.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind de kosten van het onderzoek of de rijtest (te) hoog

  Moet u van het CBR een medisch onderzoek ondergaan of een rijtest doen? Maar vindt u de kosten hiervoor hoog? Of kunt u het niet betalen?

  Als u vragen hebt over de rekening, kunt u de arts of de instelling waar u gekeurd bent om uitleg vragen. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Ook kunt u een melding doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  De NZa stelt de maximale tarieven vast die een keuringsarts of medisch specialist mag vragen voor een rijbewijskeuring. Hierover kunt u daarom niet bij het CBR of de Nationale ombudsman klagen.

  Goed om te weten: als u het onderzoek niet ondergaat of de rijtest niet doet omdat u dit niet kunt betalen, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben goedgekeurd door de psychiater, maar ik krijg toch mijn rijbewijs niet terug

  Heeft de psychiater u goedgekeurd na een onderzoek in verband met alcohol of drugs? Maar u hebt uw rijbewijs nog niet terug? Dat kan kloppen. Na de goedkeuring van de psychiater hebt u een zogenoemd ‘recidiefvrij’ jaar. Dit betekent dat u een jaar lang vrij moet blijven van alcohol of drugs.

  Als het jaar bijna om is, kunt u een gezondheidsverklaring invullen en een nieuw rijbewijs aanvragen. Het CBR verwijst u dan weer naar een psychiater. Ook moet u uw bloed laten testen.

  De periode van dit recidiefvrije jaar, ligt vast in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CBR of de Nationale ombudsman kunt klagen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Mijn rijbewijs is van rechtswege ongeldig verklaard

  Is uw rijbewijs ‘van rechtswege’ ongeldig verklaard? Dan komt dat bijvoorbeeld doordat u in vijf jaar tijd twee keer bent aangehouden met een bepaalde hoeveelheid alcohol of drugs in uw bloed. Uw rijbewijs wordt dan automatisch ongeldig. Dit wordt ook wel de recidiveregeling genoemd. Wilt u weer deelnemen aan het verkeer met een geldig rijbewijs? Dan moet u opnieuw rijexamen bij het CBR doen.

  Deze recidiveregeling kan samenvallen met een eventuele rijontzegging die de strafrechter heeft opgelegd.

  De recidiveregeling ligt vast in de wet. Dat betekent dat u daarover niet bij het CBR of de Nationale ombudsman kunt klagen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555