2017/067 CBR moet informatie over gevolgen van depressie voor rijgeschiktheid beter vindbaar maken op website

Rapport

Mevrouw Rietkamp1 heeft suikerziekte. Daarom wordt iedere keer als zij haar rijbewijs wil verlengen, door het CBR gecontroleerd of zij nog rijgeschikt is. Zij moet dan een Eigen Verklaring invullen met vragen over haar gezondheid. Daarbij staat ook de vraag of zij een psychiater heeft bezocht. Dat is het geval, want zij heeft een tijdje met een depressie geworsteld. Tot haar verbazing blijkt dan dat zij een jaar na het moment waarop de depressie "in remissie is gegaan" niet mag rijden. Daar wist zij niks van en dat had zij ook nergens gelezen. Omdat zij vindt dat er ook discussie kan zijn over de datum waarop een depressie precies in remissie gaat, vraagt zij een herkeuring. Het CBR schrijft haar dat die herkeuring geen zin lijkt te hebben. Als zij de herkeuring toch wil, moet zij dat binnen twee weken aan het CBR laten weten.

Mevrouw Rietkamp klaagt erover dat het CBR haar schrijft haar verzoek om herkeuring als ingetrokken te beschouwen tenzij zij zelf op nieuw contact opneemt en zij klaagt erover dat het CBR op de website geen duidelijke informatie geeft over de gevolgen van een depressie voor de rijgeschiktheid.

Dat het CBR mensen die een herkeuring vragen, informeert als de verwachting is dat een herkeuring een andere uitkomst op zal leveren, vindt de ombudsman een goede zaak. Hij vindt het echter niet passend dat dit gebeurt met een brief, waarin het vervolgens aan betrokkene is om opnieuw actie te ondernemen als deze de herkeuring wel wil.

De ombudsman vindt dat de informatie op de website inderdaad tekort schiet. Het is belangrijk dat rijbewijshouders weten welke invloed ziekten of aandoeningen op hun rijgeschiktheid hebben. Artsen hebben hierin een rol, maar de informatie moet ook op de website beschikbaar zijn. Over een aantal andere ziekten of aandoeningen is wel informatie voorhanden, maar over depressie is geen informatie te vinden.

De Nationale ombudsman acht de klachten gegrond wegens strijd met het vereiste van fair play en het vereiste van goede informatieverstrekking.

De Nationale Ombudsman beveelt het CBR aan persoonlijk contact op te nemen als het CBR verwacht dat een gevraagde herkeuring voor betrokkene niets op zal leveren. Daarnaast beveelt hij het CBR aan informatie over de gevolgen van depressie op de rijvaardigheid beter vindbaar te maken.

Notes

[←1]

In verband met de privacy wordt een gefingeerde naam gebruikt

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk

Klacht:

ontmoedigingsbrief naar verzoekster gestuurd waarin staat dat het CBR een herkeuring weinig zinvol acht

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk

Klacht:

website van CBR geeft geen informatie over de gevolgen van depressiviteit voor de rijgeschiktheid

Oordeel:

Gegrond