CBR moet man wijzen op juiste moment van aanvraag rijbewijs bij gemeente

Brief

Om op tijd zijn nieuwe rijbewijs te hebben, start een man in september 2020 met het aanvragen van de Gezondheidsverklaringsprocedure bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Hij ontvang de Verklaring van rijgeschiktheid op 5 november 2020. Hij had nog even tijd en vraagt in januari 2021 zijn nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Het oude rijbewijs was nog geldig tot 27 mei 2021.

Hij was erg verbaasd toen hij zijn nieuwe rijbewijs ontving dat maar geldig was tot 5 januari 2026 en niet tot 27 mei 2026, zoals hij had verwacht. Het CBR had hem niet geïnformeerd dat hij de aanvraag kort voor de verloopdatum van het oude rijbewijs bij de gemeente moest indienen. Hij diende daarom een bezwaarschrift in bij het CBR. Het CBR gaf aan dat rijbewijzen voor personen van 70 jaar en ouder nooit langer geldig zijn dan 5 jaar. Die termijn start op de datum van afgifte van het rijbewijs door de gemeente. In zijn geval op 5 januari 2021. Verder gaf het CBR aan dat het de eigen keuze van de man was om het rijbewijs zo vroeg aan te vragen. Als hij daardoor maanden geldigheid verloor, kwam dat volgens het CBR voor eigen rekening en risico.

Het CBR heeft erkend dat de informatieverstrekking aan de burgers kan worden verbeterd. Daarom is in besluiten en berichten de volgende zin toegevoegd: ´Tip! Laat een nieuw rijbewijs afgeven vlak voordat uw huidige rijbewijs verloopt, zo voorkomt u dat u enkele geldigheidsmaanden verliest van uw huidige rijbewijs'. Deze verbetering betekende volgens het CBR echter niet dat de informatieverstrekking onvoldoende was. Daarom was de klacht volgens het CBR ongegrond. De man dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.
De ombudsman vindt het  goed  dat het CBR de informatieverstrekking heeft verbeterd. Hij vindt het echter in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking dat het CBR niet uit zichzelf de man  heeft geïnformeerd zodat hij op het goede moment zijn aanvraag kon indienen. Omdat het bij veel organisaties en bedrijven gebruikelijk is dat een verlengde aanvraag (bijv. bij een abonnement) aansluit op de vorige, kon de man niet weten dat dit bij de verlenging van een rijbewijs niet het geval was. De ombudsman oordeelde dat de klacht gegrond was. Daarom gaf de ombudsman aan het passend te vinden als het CBR richting de man een gebaar zou maken.