2014/051: CBR moet duidelijk aangeven dat burgers zelf specialist kunnen kiezen i.v.m. aanvullend onderzoek verlengen rijbewijs

Rapport

Verzoeker klaagt erover dat het CBR het in haar brief doet voorkomen of er één ziekenhuis wordt aangewezen waar het onderzoek naar zijn rijgeschiktheid moet worden uitgevoerd, terwijl er in werkelijkheid een keuzevrijheid bestaat. De ombudsman heeft de klacht beoordeeld aan de hand van goede informatieverstrekking. Wanneer een verzoeker telefonisch contact opneemt met het CBR kan hij worden geïnformeerd over deze keuzemogelijkheid. Omdat hier niets over is opgenomen in de brief heeft het CBR niet voldaan aan het vereiste van informatieverstrekking. De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de informatievoorziening in de loop van 2014 zal worden verbeterd en beveelt het CBR aan om zowel op de website als in de brief burgers te informeren over de mogelijkheden.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht:

doet voorkomen alsof er één ziekenhuis wordt aangewezen waar het onderzoek ten behoeve van een verklaring van rijgeschiktheid moet worden uitgevoerd, terwijl er wel degelijk een keuzevrijheid (voor de rijbewijshouder) bestaat

Oordeel:

Gegrond