Archief

Rapport

2009/212

Verzoekers zijn gegadigden voor een nieuwbouwwoning en hebben diverse voorkeuren aangegeven voor drie verschillende soorten kavels. De kavels worden niet tegelijkertijd uitgegeven. In mei 2006 worden ze uitgenodigd voor een selectiegesprek met twee…
Rapport

2009/211

Mevrouw P. diende een klacht in bij de gemeente Castricum over een gedraging van het college van burgemeester en wethouders, in verband met een door het college afgegeven machtiging tot binnentreden in haar woning en het daadwerkelijk binnentreden zonder…
Rapport

2009/210

In het kader van de actie "Aanpak Illegale Hotels" meldde zich een team van acht ambtenaren bij verzoeker voor de controle van twee verhuurde woningen in Amsterdam. Het team bestond uit een medewerker van de Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam, drie…
Rapport

2009/209

De ex-partner van verzoeker diende een verzoek tot geslachtsnaamwijziging in van hun minderjarige zoon waarin zij schreef dat zij afzag van de kinderalimentatie "indien het verzoek ons wordt toegekend". Volgens verzoeker was dit op het moment dat de…
Rapport

2009/208

In het kader van een herkeuring voor de WAO moest verzoekster op het spreekuur van de verzekeringsarts verschijnen. Verzoekster voelde zich tijdens dit spreekuur onheus bejegend door de verzekeringsarts. Zij diende over de verzekeringsarts een klacht bij…
Rapport

2009/207

Dossiernummer: 2008.10543 Samenvatting Verzoekers ontvingen een bijstandsuitkering. Bij de jaarlijkse controle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek uit de door de Belastingdienst aangeleverde cijfers dat verzoekers een bedrag van…
Rapport

2009/206

Verzoeker is een werkgever voor mensen met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening, Een werknemer van verzoeker vroeg op 10 december 2008 een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het oordeel dat eind december 2008 werd ontvangen luidde,…
Rapport

2009/205

Reizigers die vanaf Schiphol met het vliegtuig reizen krijgen te maken met strenge beveiligingscontroles. De Nationale ombudsman ontvangt sinds 2006 regelmatig klachten van reizigers over de inname van goederen bij uitreis of transit via de luchthaven…
Rapport

2009/204

De vriendin (R.) van de zoon van verzoeker raakte op straat slaags met een aantal voorbijgangers en werd door hen in haar gezicht geslagen. Op enig moment belde R. verzoeker op, waarna verzoeker . ter plaatse kwam en in verband met het letsel dat R. had…
Rapport

2009/203

Verzoekster was in april 2008 een week gedetineerd in de penitentiaire inrichting Nieuwersluis. Toen zij in vrijheid werd gesteld, bleek dat twee brieven, die zij vanuit de inrichting aan haar advocaat had gestuurd, haar advocaat niet hadden bereikt. Ook…