Archief

Rapport

2009/284

Verzoeker fietste op een woensdagnacht om 2.30 uur van Amsterdam naar Zwanenburg, toen de politie hem plotseling de weg blokkeerde. De politieambtenaren vroegen verzoeker waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe ging en of hij zich wilde legitimeren. Nadat…
Rapport

2009/283

Een stichting voor ouderenzorg is betrokken geweest bij de verhuizing van verzoekster en heeft daarbij ook een klusjesman met enkele helpers ingeschakeld. Toen verzoekster na de verhuizing in de nieuwe woning kwam, was het daar een bende en miste zij o.a.…
Rapport

2009/282

Verzoeker stelde OCW ervan op de hoogte dat zijn werkgever, een school, van docenten (waaronder hijzelf) verlangde dat zij declaratieformulieren voor aanvragen van ESF-subsidies antedateerden. Verzoeker had dit geweigerd en dit had tot een zeer verstoorde…
Rapport

2009/281

Verzoeksters dochter werd in maart 2007 in het kader van het Haags kinderontvoeringsverdrag teruggeleid naar haar vader in Italië. Verzoekster klaagde er onder meer over dat de officier van justitie de opdracht hiertoe gaf, zonder het door haar advocaat…
Rapport

2009/280

Verzoekers, natuurlijke personen, kochten in 2007 een monumentenpand in de zin van de Monumentenwet 1988. Ter zake van de levering van het appartement hebben zij 6 % overdrachtsbelasting betaald. Op 1 mei 2009 heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage (hierna:…
Rapport

2009/279

Naar aanleiding van een recherche onderzoek naar drugshandel had een Aanhoudingseenheid (AE), op basis van een fotosignalement, de opdracht gekregen om een drietal verdachten aan te houden. Verzoeker, die op afstand ruwweg aan het signalement voldeed, werd…
Rapport

2009/278

De ex-echtgenoot van verzoekster, woonachtig in Schotland, betaalde geen partner-, en kinderalimentatie. Verzoekster schakelde daarom in 1999 het LBIO in. In 2008, het moment waarop verzoekster zich tot de No wendde, had zij nog altijd geen alimentatie…
Rapport

2009/277

Verzoekster, van Ghanese nationaliteit, reisde Nederland in samen met een vriend (X) van haar moeder. X wilde haar aanzetten tot prostitutie en toen verzoekster hier niet aan mee wenste te werken stal X haar persoonlijke bezittingen en liet haar alleen…
Rapport

2009/276

Verzoekers ingenieursbureau reageerde op een aan hem gerichte uitnodiging van de gemeente De Ronde Venen om een offerte te doen voor de ontwikkeling van een koude/water opslagsysteem voor een duurzame energiebron in een nieuw aan te leggen woonwijk. Het…
Rapport

2009/275

Een zieke werknemer van verzoekster werd na een mislukte re-integratie bij verzoekster voor het eigen werk geschikt beoordeeld door het UWV. Verzoekster klaagde erover dat een arbeidsdeskundige van het UWV een herbeoordeling onbevoegd, zonder een relevante…