Woo-verzoek Informeren bestuursorganen over aantal klachten

Documenten waarmee de Nationale ombudsman bestuursorganen heeft geïnformeerd over de klachten die hij in een bepaalde periode over het betrokken bestuursorgaan heeft ontvangen.