Woo-verzoek Beleid klachtbehandeling

Beleid over welke klachten door de Nationale ombudsman in behandeling worden genomen.